Avancerad dataanalys. Beskrivning av två nya utbildningar.

Under våren har Psychometrics genomfört konsultation inom avancerad data mining, både inom näringslivet och det akademiska. Nu kan ni som är intresserad av avancerad dataanalys för att förutsäga kommande beteenden och händelser beställa kurser från Psychometrics. För att analysera stora datamängder kommer programvarorna JMP (IRT) och AMOS (SEM) demonstreras under utbildningsdagarna. Beroende av förkunskap skräddarsys utbildningarna efter behov.

 

Item Response Theory (IRT)

Inom flertalet forskningsområden som psykologi, pedagogik och medicin är det viktig att ha reliabla och valida skalor när olika frågeställningar ska belysas. Dessa item kan ingå i formulär som mäter personlighet, begåvning attityder, intentioner och/eller kartlägger beteenden. Ett problem som uppstår vid utveckling av dessa skalor är att det är svårt att välja ut vilka item som ska ingå i den slutgiltiga skalan. Den traditionella psykometriska modellen klassisk testteori har sin begränsningar som delvis kan övervinnas med item-resopnse theory (IRT).  Klassisk test-teori är beroende av det urval som du undersöker skalans egenskaper på medan IRT är oberoende av urvalet. En annan fördel med IRT är att samma skala används för både personer och item, på detta sätt kan mycket vinnas pedagogiskt när svarsmönster ska rapporteras.

Fullständig kursbeskrivning

IRT kurs Psychometrics

Struktur Ekvations Modeller (SEM)

Inom flertalet studier är sk icke-observerbara variabler av betydelse. Dessa latenta variabler kan vara personlighet, begåvning attityder, intentioner och beteenden. Ett problem som uppstår vid mätning av latenta variabler är att de poäng som utgör basen för sambandsberäkningen är behäftade med mätfel. Mätfel kan uppkomma av en mängd olika orsaker. Vid personlighetsmätning kan tex social önskvärdhet vara upphovet till mätfel, dvs personerna vill framställa sig i bra dager inför intervjuaren. Ett annat exempel på mätfel kan vara mer slumpmässigt, tex att just den dagen personen besvarar en enkät har något hänt som påverkar personens svarsmönster. Både typer av mätfel går att beräkna och korrigera för, med Struktur-Ekvations-Modellering (SEM).

Fullständig kursbeskrivning

SEM kurs Psychometrics

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.