Nyheter Urvalsgruppen

1. Urvalsgruppen vid Stockholms universitet har publicerat en artikel i Scandinavien Journal of Psychology. Artikeln berör tillämpningen av begåvning -och personlighetstestning i praktiken. Genom att sammanställa resultat från tidigare valideringsstudier framkommer att begåvning bör vägas betydligt tyngre vid urvalsbeslut i förhållande till kandidaters personlighetsresultat. Ett intressant resultat är att det i praktiken genomförs många personlighetsmätningar som inte används vid urvalsbeslut, den sk beskurna spridningen vid genomförda studier är endast 9%, vilket i praktiken betyder att en kandidats personlighet har minimal betydelse för det beslut som tas. I artikeln framgår också exakt hur begåvning och de fem personlighetsdimensionerna bör vägas samman vid urvalsbeslut. Underlaget i artikeln kan användas när rekryterare ska vägas samman testresultat i framtiden. Artikeln i sin helhet kommer att publiceras i nästkommande nummer av Scandinavien Journal of Psychology.

Referens

Sjöberg, S., Sjöberg, A. Näswall, K., Sverke, M. (in press). Using individual differences to predict job performance: Correcting for direct and indirect restriction of range. Scandinavien Journal of Psychology.

2. Urvalsgruppen vid Stockholms universitet har fått forskningsanslag från Försvarsmakten. I uppdraget för urvalsgruppen ligger att utreda hur begåvningstestning inom det militära ser ut internationellt och föreslå hur försvaret i framtiden ska utveckla nya sytem för begåvningsmätningar. I uppdraget ingår också att granska processen där begåvningsmätning ingår som en central del av urvalsbeslut. Data för studien kommer dels komma från forskningslitteraturen och dels intervjuer av både nationella och internationella experter på området. Projektledare från Försvaret är leg. psykolog Gerhard Wolgers och arbetet leds av docent Anders Sjöberg på Stockholms universitet.

3. Urvalsgruppen vid Stockholms universitet har precis avslutat sin datainsamling för den första avrapporteringen om tolkning av information vid urvalsbeslut. Resultatet av den första delen av studien kommer att rapporteras i en student uppsats vid Stockholms universitet. Frågeställningen som kommer att besvaras är om situationen (ansvarsfördelningen) vid urvalsbeslut påverkar hur rekryterare resonerar när de ska fatta beslut vid rekrytering. Rapporten kommer att vara klar innan sommaren och resultatet återkommer vi till. Studiens andra fas fortsätter där även rekryterares beslutsstilar undersöks.

4. Urvalsgruppen vid Stockholms universitet undersöker hur antagningen till polisutbildningen går till. En stor mängd data har samlats in av doktorand och leg. psykolog Stefan Annell. En första teknisk rapport kommer publiceras hos rekryteringsmyndigheten där information om kandidaters bakgrund, personlighet och begåvning presenteras. Den första rapporten i Stefans avhandling kommer att beröra hur kandidaternas resultat på kognitiva test och fysiska test påverkar urvalsbeslut. Handledare till Stefan är professor Magnus Sverke och Docent Anders Sjöberg.

 

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.