MINT granskat av DNV/GL och får högsta betyg

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Så här lagom till helgen damp det ned ett mail om att ytterligare ett test som jag varit med och utvecklat har gått igenom en tuff granskning av DNV/GL. Det är testet MeasuringINTegrity (MINT©) som får högsta betyg av bedömarna.

MINT© idén har sitt ursprung i Dr Deniz Ones avhandling från början av 90-talet där hon visade att test som mäter integritet har validitet utöver intelligens när både dåliga och bra beteenden på arbetsplatsen ska förutsägas.

MINT© är ett personlighetsbaserat integritetstest. Det är utvecklat för att användas för screening i urvalssammanhang i syfte att kunna identifiera tendenser till först och främst kontraproduktivt beteende hos individer. Testet bygger på tre av den så kallade femfaktormodellens faktorer som i den moderna forskningen har kunnat konstateras bidra till att ge ett mått på en persons integritet. MINTs teoretiska ramverk ligger i att förutsäga tendenser för kontraproduktiva beteenden. Detta görs genom att mäta personlighetsdimensionerna Emotionell stabilitet (ES), Sympatiskhet (A) och Målmedvetenhet (C). MINT© ger ett övergripande mått på faktorn Integritet, som ger information om personens sannolika tendenser till kontraproduktivt beteende, och mått på underfaktorerna Relationsorientering (R) respektive Uppgiftsorientering (U), som ger beskrivande information om personens sätt att närma sig olika typer av situationer och uppgifter i arbete, och på vilket sätt kontraproduktivt beteende kan antas komma till uttryck.

Jag skötte en hel del av psykometrin vid utvecklingen och Sofia Sjöberg skrev manualen. Redigeringen av texten och tabellerna sköttes av Joakim Lindfors och Tiina Pukkila och grafisk formgivare var Chrsitina Aulin. Manualen består av fem kapitel varav i det första presenteras arbetslivsrelaterade beteenden med fokus på kontraproduktivt beteende utifrån en modell av Counterproductive Work Behavior (CWB); vidare diskuteras ekonomiska konsekvenser av kontraproduktivt beteende i organisationer. I det andra kapitlet definieras begreppet Integritet och dess implikationer för CWB. Utvecklingen av MINT© återges i kapitel 3 som innehåller både beskrivningar av dess teoretiska bakgrund samt utveckling av instrumentets skalor och frågor. Vidare redogörs för det omfattande vetenskapliga arbete som genomförts för att undersöka och säkra testets psykometriska egenskaper. I kapitel 4 diskuteras ekonomiska aspekter på urval och rekrytering. I det avslutande femte kapitlet finns anvisningar om testadministrering samt tolkning och återkoppling av testresultat.

Särskilt Sofia jobbade hårt med att beskriva i manualen varför vi utvecklade testet, hur vi gjorde, vad det ska användas till, vad det INTE ska användas till och vilken ekonomisk nytta användningen kan ha om MINT används på rätt sätt. Därför är det extra roligt att vi kammar (nästan) full pott på bedömningen av manualen (se nedan).

Här publicerades först en bild på betyget, men pga rättighetsskäl har jag tagit bort den bilden (se not nedan)

När bedömarna ger sin verbala bedömning av MINT låter det ungefär så här (egen tolkning av originaltexten). MINT är ett modernt och väl dokumenterat test där manualen ger en tydlig och koncis beskrivning av den psykologiska modellen, hur testutvecklingen genomförts och hur MINT bör användas i praktiken. Det är också mycket välintegrerat i webb plattformen Ascend. Testet har en given position i de allra flesta urvalsprocesser, avslutar bedömarna.

Faktum är att testet idag är så mycket mer än vad det var när vi utvecklade det för tio år sedan. Mycket tack vare ett dedikerat team programmerare på Assessio psychometrics som bygger plattformen Ascend. En anledning att MINT© används idag på 12 språk är också att många duktiga utbildare i Sverige, Norge och Finland genom åren på ett pedagogiskt sätt förklarat begreppet integritet såsom det mäts med MINT©.

Not. Rättigheterna till MINT© innehas av Assessio International. MINT© finns i deras web-test plattform Ascend. Om du vill läsa mer om Assessios produkter och Ascend klicka här. Rättigheterna till DNV-GL granskningsrapport av Matrigma ägs av Assessio och DNV-GL.

Dela detta inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.