En kort notis om personlighet och skolbetyg

PERSONLIGHET är stabila mönster i att tänka, känna och handla på ett konsekvent och karaktäristiskt sätt i olika situationer och över tid. Dessa mönster har betydelse för oss människor på en mängd olika sätt. Betyg har betydelse då det kan avgöra vilken utbildning som personen kan välja, och det i sin tur kan påverka vilket …

En kort notis om intelligens och skolbetyg

I en nyligen publicerad meta analys uppskattas sambandet mellan intelligens och skolbetyg till .54. Förklaringen kan vara att hög intelligens betyder att personen ifråga har lättare för logisk problemlösning i jämförelse med dem som ligger på lägre nivåer i denna förmåga, och det i sin tur kan påverka nivån på skolbetyg. Vi intelligenstestar i Sverige …

En kort notis om skolbetyg och arbetsprestation

En vanlig fråga jag får från studenter och praktiker är; kan betyg i skola förutsäga prestation i senare arbetsliv? Jag har länge varit osäker på detta, och ibland missar även jag forskning på detta område. När jag sökte på annat träffade jag på en meta analys från 1996, en meta analys där sk primär data …

Extrem låg grad av Sympatiskhet och den mörka sidan av personligheten. Nya forskningsresultat om ”the Dark side of Personality” och Fem Faktor Modellens A skala.

I vår bok Personlighet i arbete har vi ett kapitel om extrema personlighetsdrag i arbete. Där tar vi upp olika modeller för att förklara hur den mörka sidan av personligheten kan vara både en fördel och en nackdel för individen och organisationen. Nu har det kommit nya forskningsresultat som tar upp det gemensamma med Fem …

Matrigma och Ravens Matriser är inte ett ”rent” mått på g. Implikationer för bedömning av generell problemlösning i urvalsprocesser

År 2009 utvecklade jag tillsammans med Hunter Mabon ett test; Matrigma. Matrigma byggde på principen matriser, först föreslaget av Charles Spearman som som en god indikator på generell intelligens, förkortat g. Det mest kända matristestet är Ravens Matriser (Raven var student till Spearman). Matrigma och Ravens Matriser hävdas ibland av både akademiker och praktiker att …

Stabilitet och förändring av din personlighet. Ny forskning, delvis nya slutsatser.

En fråga som jag ofta får är om personligheten förändras över tid. Vi svarar på den frågan i vår bok Personlighet i arbete. Men forskningen går hela tiden framåt så nedan kan du läsa om det absolut senaste forskningen om personlighet i förändring. Tack till Stefan Söderfjäll som tipsade om artikeln). Ett grundläggande antagande inom …

Psykometribabbel

Med psykobabbel avses ”Användning av psykologiska termer och i synnerhet av dagens modeord inom psykologin på ett sätt som bara delvis eller inte alls stämmer med ordens vetenskapliga innebörd”. Sedan mer än 20 år har jag arbetat med att anpassa och utveckla psykologiska test som idag används inom klinisk psykologi (utredning av kognitiva svårigheter hos …

Personlighet i arbete –evidensbaserad personlighetsbedömning 

Vår bok Personlighet i arbete som publicerats av Natur och Kultur har fått ett fantastiskt mottagande av personer som är intresserade av att veta mer om sin egen och andras personlighet. När vi började detta projekt hade vi en vision att informera intresserade vad forskningen säger om personlighet. Nu vill vi ta ett steg till …

Personlighetsbedömning i arbetslivet. Vad funkar bäst?

Att bedöma personlighet är svårt. Eftersom personlighet alltid är i arbete går det att bedöma med en rad olika metoder. Bedömningen kan vara att se vad du publicerar på Facebook, låta en robot ställa frågor om din personlighet, administrera ett självrapporterande test och/eller låta andra bedöma din personlighet. I mitt förra inlägg redovisade jag var …

Personlighet i arbete. Beror personlighetstests validitet på situationen? Nya resultat från meta-analyser ger klarhet.

Personlighetstest som bedömningsmetod har fått mycket kritik i media under senaste åren. Enligt min mening är det ofta på grund av okunskap från de som kritiserar, sällan behandlas vilken teori personlighetstestet utgår ifrån, om det ska användas som en beskrivning av personen eller om det ska vara underlag för ett urvalsbeslut. Inte heller diskuteras när …