Extrem låg grad av Sympatiskhet och den mörka sidan av personligheten. Nya forskningsresultat om ”the Dark side of Personality” och Fem Faktor Modellens A skala.

I vår bok Personlighet i arbete har vi ett kapitel om extrema personlighetsdrag i arbete. Där tar vi upp olika modeller för att förklara hur den mörka sidan av personligheten kan vara både en fördel och en nackdel för individen och organisationen. Nu har det kommit nya forskningsresultat som tar upp det gemensamma med Fem …

Matrigma och Ravens Matriser är inte ett ”rent” mått på g. Implikationer för bedömning av generell problemlösning i urvalsprocesser

År 2009 utvecklade jag tillsammans med Hunter Mabon ett test; Matrigma. Matrigma byggde på principen matriser, först föreslaget av Charles Spearman som som en god indikator på generell intelligens, förkortat g. Det mest kända matristestet är Ravens Matriser (Raven var student till Spearman). Matrigma och Ravens Matriser hävdas ibland av både akademiker och praktiker att …

Stabilitet och förändring av din personlighet. Ny forskning, delvis nya slutsatser.

En fråga som jag ofta får är om personligheten förändras över tid. Vi svarar på den frågan i vår bok Personlighet i arbete. Men forskningen går hela tiden framåt så nedan kan du läsa om det absolut senaste forskningen om personlighet i förändring. Tack till Stefan Söderfjäll som tipsade om artikeln). Ett grundläggande antagande inom …

Psykometribabbel

Med psykobabbel avses ”Användning av psykologiska termer och i synnerhet av dagens modeord inom psykologin på ett sätt som bara delvis eller inte alls stämmer med ordens vetenskapliga innebörd”. Sedan mer än 20 år har jag arbetat med att anpassa och utveckla psykologiska test som idag används inom klinisk psykologi (utredning av kognitiva svårigheter hos …

Personlighet i arbete –evidensbaserad personlighetsbedömning 

Vår bok Personlighet i arbete som publicerats av Natur och Kultur har fått ett fantastiskt mottagande av personer som är intresserade av att veta mer om sin egen och andras personlighet. När vi började detta projekt hade vi en vision att informera intresserade vad forskningen säger om personlighet. Nu vill vi ta ett steg till …

Personlighetsbedömning i arbetslivet. Vad funkar bäst?

Att bedöma personlighet är svårt. Eftersom personlighet alltid är i arbete går det att bedöma med en rad olika metoder. Bedömningen kan vara att se vad du publicerar på Facebook, låta en robot ställa frågor om din personlighet, administrera ett självrapporterande test och/eller låta andra bedöma din personlighet. I mitt förra inlägg redovisade jag var …

Personlighet i arbete. Beror personlighetstests validitet på situationen? Nya resultat från meta-analyser ger klarhet.

Personlighetstest som bedömningsmetod har fått mycket kritik i media under senaste åren. Enligt min mening är det ofta på grund av okunskap från de som kritiserar, sällan behandlas vilken teori personlighetstestet utgår ifrån, om det ska användas som en beskrivning av personen eller om det ska vara underlag för ett urvalsbeslut. Inte heller diskuteras när …

Ny sammanställning av metaanalyser och hur det påverkar det praktiska urvalsarbetet

Som jag skrivit om tidigare är min rekommendation att inte fullständigt stirra sig blind på Schmidt & Hunters meta analys från 1998. En hel del nya meta analyser har visat att forskningsresultat förändras och min poäng är att praktiken alltid måste följa de senaste forskningsresultaten. Sista dagen på året 2021 publicerades en ny sammanställning av …

Lära Från Lärda. Avsnitt 254 – Personlighet i arbete.

Podcasten “Lära Från Lärda” är numera Sveriges största podcast om fackböcker. Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tanken med podden är att inspirera fler att hitta nyfikenhet och en glädje i att lära sig nya saker. Formatet, med längre och reflekterande intervjuer, står till viss del i kontrast …

Fem Faktor Modellen och prestation i det akademiska och på jobbet

I dag är fem Faktor Modellen (FFM), med sina fem personlighetsdrag eller faktorer, den mest meningsfulla modellen för att bedöma och beskriva kandidaters personlighet. Många använder denna modell när kandidater ska bedömas vem som sannolikt kommer prestera bäst på arbetet. Det finns även forskning kring akademisk prestation, nedan presenteras en kort sammanfattning av forskningen. Kärt …