ISO 10667

En global ISO-standard för bedömningar i arbetslivet är nu verklighet. Syftet är att effektivisera bedömningar vid exempelvis rekryteringar, urval och intervjuer.  – Detta är det mest genomgripande internationella arbetet som har blivit genomfört för att säkra kvaliteten i bedömningsprocesser, säger Anders Sjöberg, ordförande i den svenska kommittén som medverkat till att ta fram den nya standarden. …