Normering av arbetspsykologiska test: En introduktion

Allt som oftast så tolkas ett testresultat på ett psykologiskt test för en individ i förhållande till hur andra svarat på ett test. Förfarandet vid testutveckling benämns normering. För normeringen av testresultat behövs en normgrupp. För normgruppen beräknas ett medelvärde och en standardavvikelse (spridning). Dessa två värden fungerar sedan som referenspunkt för individens resultat. En …

En liten bok om Person Urval

Det är sparsamt med bra böcker om urval på svenska. Boken Arbetspsykologisk testning av Hunter Mabon har jag tidigare rekommenderat som standardverk för alla som är intresserade av testning i arbetssammanhang. Men nu har det kommit ytterligare bok i ämnet som jag varmt kan rekommendera, det är Christopher Svensson som skrivit ”En liten bok om …

Podcasts om arbetspsykolgiska bedömningsmetoder och testanvändning

För några veckor fick jag besök av Nina Hedlund från Bonnier Management 360. Hon ville prata om arbetspsykologisk testning. De blev en hektisk och rolig förmiddag. Nina delade upp intervjun i tre delar, nedan kan du lyssna på resultatet. För att lyssna klicka här För att lyssna klicka här För att lyssna klicka här

Min spaning efter tre dagar på ATP 2018, världens största testkonferens

Nu sitter jag på planet hem och ska försöka sammanfatta mina intryckt av ATP2018. I ytterligare två spännande dagar på konferensen har jag lyssnat och pratat med många duktiga och kloka människor om hur teknikutvecklingen kommer att påverka framtidens testningar av kunskap, färdigheter och andra individuella differenser. Här är min spaning från ATP, med min …

Kompetensmodell och personlighet, några tankar efter första dagen på ATP

Jag har tidigare nämnt min tvekan hur kompetensmodeller används i psykologisk testning. Därför var jag första dagen på ATP på flera seminarier om kompetensmodeller för att utröna kompetensmodellens inre mening. Det första seminariet gick igen historiken varför dessa modeller blivit så populära. Faktum är att detta kommer först och främst från skolans värld där man …

Innovations in testing 2018, konferens där testeliten samlas

Jag är för närvarande i USA, närmare bestämt i San Antonio, Texas. Där går den 19 konferensen som Association of Test Publisher (ATP) anordnar. ATP är en organisation som samlar idag aktiva företag och myndigheter som på något sätt bedömer andra människor i form av kunskaper, färdigheter, attityder etc etc. ATP bildades i USA 1992 …

Mår din anställningsintervju bra? Här kommer några förslag som kan pigga upp den

Intervjun är den i särklass mest använda metoden i rekrytering och urval. I stort sett alla jag träffar pratar om den kompetensbaserade intervjun, eller att det behövs en djupintervju efter att man testat med psykologiska test, men vad är en intervju och hur lirar detta vad forskning säger om anställningsintervjun? Jag har gått igenom ett …

Europeiskt certifikat i användning av psykologiska test i arbetslivet

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt European Federation of Psychologists’ Association. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering. Mål med utbildningen Denna utbildning kommer att ge dig som testanvändare de …

Psychometrics utbildning 2018

Evidensbaserat urval (EBU™) och testcertifiering 3+1 dag Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt …

Följande organisationer kommer att arbeta med revideringen av ISO standarden ”Bedömningstjänster i arbetslivet”, SS-ISO 10667. 

ISO standarden ”Bedömningstjänster i arbetslivet”, SS-ISO 10667 del 1 & 2 publicerades 2011 med syfte att ta fram riktlinjer för hur likvärdiga och rättvisa bedömningar ska genomföras, samt leda till standardiserade och internationellt överenskomna bedömningsprocesser. Nu är det dags för revidering av standarden för att förbättra den och uppdatera den med den senaste utvecklingen. Arbetet kommer …