Frukostseminarium om psykologiska test

Frukostseminarium – Lär dig skilja på bra och dåliga test. Idag genomfördes ett seminarium där jag och Den Norske Veritas (DNV) tillsammans pratade om testkvalitet och certifiering av psykologiska test. Det var ett välbesökt seminarium med ca 100 deltagare. Tack alla som kom och ställde intressanta frågor som ni förhoppningsvis fick svar på.  Frågorna handlade om …

Anmäl dig till seminarium om rekrytering den 16 november

Vässa din rekrytering med ISO 10667 Dags för uppdatering av ISO standarden för ”Bedömningstjänster i arbetslivet”, SS-ISO 10667 del 1 & 2. Det har nu gått några år sedan jag och många andra arbetade intensivt för att internationellt föra fram argument för att standardisera urvalsprocessen. Den starkaste drivkraften för mitt engangemang för detta arbete var …

Betydelsen av Conscientiousness: en sammanfattning av forskningsläget

Det besvärliga ordet Conscientiousness utgör ett av de fem breda personlighetsdimensioner i den populära fem faktor modellen (FFM). På svenska kan Conscientiousness översättas till ordentlighet, samvetsgrannhet, målmedvetenhet och/eller lojalitet. Nedan kommer jag närmare definiera begreppet, förklara hur mycket som är arv och miljö, definiera närliggande psykologiska begrepp, innan jag avslutar med att se vilka konsekvenser Conscientiousness kan ha …

Svensk rekrytering behöver kulturförändring, intervju i Personal & Ledarskap

2017-10-18 – TEMA REKRYTERING Det är inget fel på testerna men däremot på urvalsprocessen. Beslut fattas på fel grund. Det säger Anders Sjöberg, docent i psykologi på Stockholms universitet. Han tycker att det behövs en kulturförändring inom svensk rekrytering. Vilket tester som är bäst, det är en diskussion vi lämnat bakom oss, anser Anders Sjöberg. …

Hur personer med olika etnisk bakgrund bemöts när de intervjuas av en professionell rekryterare

Doktoranden Sima Wolgast ville undersöka hur olika personer med olika etnisk bakgrund bemöts när de söker jobb och intervjuas av en rekryterare. Undersökningen visade att namnet ofta väger tyngre än kompetensen att utföra arbetet. De vetenskapliga studierna visar tydligt att arbetssökande med utländskt klingande namn oftare bedömdes efter andra kriterier än de med svenskklingande namn.   …

Att tänka på när ni köper nästa chefsutbildning, nya forskningsresultat visar vägen

Att träna och utbilda chefer genererar en stor kostnad varje år för organisationer. Min erfarenhet är att både privata företag och offentliga organisationer öppnar plånboken välvilligt när det kommer till chefsträning. Men ger det någon effekt? Ny studie ger svaret. Ledarskap utbildning kan se väldigt olika ut. Det gemensamma är dock att de chefer som …

Begåvning och motivation: Evidens för tolkning i urvalssituationer

Den psykologiska forskningen skiljer på adderande och modererande faktorer för att predicera prestation. Adderande faktorer fungerar som det låter, varje faktor adderar varandra för att förklara variationen i ett utfallsmått (tex prestation). I en modererande modell (också kallad interaktionsmodell) är det samvariation tillsammans mellan två eller fler variabler som tillsammans bidrar till att förklara variationen …

Jag är helt enkelt för smart! Intelligensens förmåga att påverka arbetsgruppen. Ny spännande forskning presenteras

Runt begreppet intelligens har funnits – och finns – en rik flora av olika teorier och modeller. Frågetecknen har ofta rört huruvida det finns ”olika sorters” intelligenser eller om intelligens är en enhetlig egenskap hos människan. En av de tidigaste teoretikerna, Charles Spearman (1904), såg begåvning som en i huvudsak odifferentierad, generell dimension, medan senare …