Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens: Goda egenskaper för att få ett arbete, behålla det och få en god löneutveckling.

Ny forskning presenterar hur egenskaperna Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens hjälper personer att ta sig fram i arbetslivet. Nedan definieras först begreppen sedan sammanfattas resultatet från två nya studier där sambandet mellan egenskaperna och att lyckas i arbetslivet beskrivs. Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) är den huvudsakliga personlighetsegenskapen i situationer där alla former …

Psykologiska egenskaper och metoder för att förutsäga arbetsprestation

Ofta får jag frågor om hur några olika urvalsmetoder fungerar inom urval. Ett exempel är assessment center och ett annat är personlighets test. För att besvara dessa frågor behövs det att man definerar dels vad vi mäter och hur vi mäter. I ett assessment-center utförs simuleringsövningar som så nära som möjligt ska spegla kandidatens förmåga att utföra …

Världens mest älskade och hatade test, Myers-Briggs Type Indicator MBTI®

Myers-Briggs Type Indicator MBTI® är inte bara ett av världens mest använda personlighetstest men också det mest kritiserad. Mycket av kritiken går ut på att det inte är konstruerat på ett vetenskapligt sätt då testet framställdes i början av 1900-talet av amatörpsykologerna Isabell Myers och hennes mor, Katherine C Briggs. Utgångspunkten var Carl Gustav Jungs teorier …

Bli ett proffs på psykologiska test, fortfarande platser kvar

EFPA Certifieringsutbildning Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt efpa . Målgrupp Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering, personalutveckling, ledarutveckling mm. Mål med utbildningen Denna utbildning kommer att ge dig som …

Personlighet, säkerhetsklimat och arbetsplatsolyckor

För några år sedan var jag i kontakt med ett transportföretag för att diskutera urval. De var intresserade av att hitta urvalsmetoder för att inte anställa personer som hade en förhöjd risk att orsaka trafikolyckor. Enligt deras statistik var det få av de anställda som stod för en stor del av olycksstatistiken. Jag föreslog en …