Skänk en slant till Rädda barnen och bidra till forskning om personlighet? 

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Just nu söker vi deltagare till ett forskningsprojekt om personlighet vid Uppsala och Stockholms universitet. Deltagandet sker genom att besvara två frågeformulär som sammanlagt tar ca 40 minuter att genomföra. Inte nog med att du bidrar till forskning så får du som tack för medverkan en skriftlig återkoppling om din personlighet från ett kvalitetssäkrat internationellt personlighetstest. Som tack för din medverkan … Read More

Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering 10 april kl 18.00-19.00

Anders SjöbergUrvalsbeslut, UtbildningSkriv en kommentar

Framtidens rekrytering Datum: 10 april 2017 18:00 – 10 april 2017 19:00  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet. Länk till psykologiska institutionen, SU Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie “Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om framtidens rekrytering. Fri entré. Välkommen! … Read More

Personlighetstest används på fel sätt

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Idag i DN uttalar jag mig om varför personlighetstest ska användas i början av urvalsprocessen. Nedan kommer förtydligande och en hänvisning till forskningsstödet i varje uttalande. Det är ganska svårt att mäta personlighet av en mängd olika orsaker. Resultatet är ganska osäkert. Störst effekt får man om man använder ett personlighetstest tidigt i processen, som ett screeningsförfarande, säger Anders Sjöberg, psykolog och … Read More

Fusk på högskoleprovet, det går att förhindra

Anders SjöbergUrvalsbeslut, UtbildningSkriv en kommentar

De senaste veckorna har det uppmärksammats att det fuskas på Högskoleprovet. Det har nog pågått i många år, men frågan är om det går att förhindra? Nedan kommer jag berätta om hur psykometriska forskningen kan hindra att personer köper sig in på läkarlinjen. Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Testpoängen på provet ska säga vilka personer som sannolikt klarar olika universitets- och … Read More

DN skriver om psykologiska test i rekrytering

Anders SjöbergBedömningstjänster, UrvalsbeslutSkriv en kommentar

Personlighetstester och andra färdighetsprov blir allt vanligare vid anställningsintervjuer. DN:s journalist har skrivit om detta förra veckans jobb bilaga. Där försöker hen beskriva för kandidater vad test är och sedan kommer några tips för att ”klara” testen. Nedan kommer jag med några förtydligande. I Sverige används en lång rad personlighetstester. Merparten baseras på teorin om ”big five”, med skattningar på de fem … Read More

Psykologiska egenskaper och metoder för att förutsäga arbetsprestation

Anders SjöbergBedömningstjänster, Personlighet, Urvalsbeslut4 Comments

Ofta får jag frågor om hur några olika urvalsmetoder fungerar inom urval. Ett exempel är assessment center och ett annat är personlighets test. För att besvara dessa frågor behövs det att man definerar dels vad vi mäter och hur vi mäter. I ett assessment-center utförs simuleringsövningar som så nära som möjligt ska spegla kandidatens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, medan i ett … Read More

Sara Henrysson Eidvall varnar för nya rekryteringsmetoder

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Det blir vanligare att arbetsgivare använder sig av alternativa rekryteringsmetoder som snabbintervjuer, videopresentationer och auditions. Det säger Arbetsförmedlingen. Men det här kan göra att företag missar viktig kompetens – och i värsta fall bryter mot diskrimineringslagen. I en mässhall utanför Stockholm får de jobbsökande visa upp en dans eller ett trick inför resten av gruppen. Ingen i lokalen behövde skicka … Read More

Vad betyder ordet arbetsprestation?

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

En av vanlig fråga jag får när jag föreläser om testning och bedömning är vad betyder egentligen arbetsprestation? Naturligtvis varierar detta beroende vem man frågar och vem som bedömer prestationen. Men för att få en utgångspunkt för en djupare förståelse är det viktigt att gå till forskningen för att hitta en definition av fenomenet arbetsprestation, dvs minsta gemensamma nämnare som … Read More

Övertro på sin egen förmåga vid rekrytering leder till dyrbara beslut

Anders SjöbergUrvalsbeslut1 Comment

Evidensbaserat urval™ (EBU) betyder att information om kandidaten samlas in på ett standardiserat sätt och att viktningen av denna information vägs ihop mekaniskt med en statistisk ekvation. Den direkta motsatsen till EBU™ är att informationen samlas in på ett subjektivt sätt och att denna information inutitivt vägs ihop till en helhetsbedömning. Varför är då den mekaniska tolkningen överlägsen den intuitiva? … Read More

Motståndet i rekryteringsbranschen att arbeta evidensbaserat, ett exempel

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

ISO 10667 – Bedömningstjänster i arbetslivet – processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften har funnits i snart 5 år på den svenska och internationella marknaden. ISO 10667 har ett evidensbaserat synsätt på bedömningstjänster (tex rekrytering och urvalstjänster). Fram tills idag är det endast ett fåtal organisationer som certifieras sig mot ISO 10067. Certfiering är inget krav, utan vem … Read More