Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

EVENEMANG Datum: 10 april 2017 18:00 – 10 april 2017 19:00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie “Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om framtidens rekrytering. Fri entré. Välkommen! Anders … Read More

Expertrollen för tolkning av psykologiska test är överskattad

Anders SjöbergUrvalsbeslut2 Comments

Evidensbaserat urval EBU™ bygger på den senaste empiriska forskningen om hur tillförlitlig information om kandidater ska vägas samman till ett beslutsunderlag. EBU™ ska förutsäga (predicera) framtida relevanta beteenden på arbetsplatsen. EBU™ kan genom en helt automatiserat validerad process ge rekryteraren ett skarpt beslutsunderlag. Detta tillvägagångssätt är effektivt eftersom det är både snabbt och billigt. Detta hotar naturligtvis vissa företag som … Read More

Kompensatorisk beräkning av testpoäng vid rekrytering

Anders SjöbergUrvalsbeslut2 Comments

Nedan förklarar jag skillnaden mellan två mekaniska tillvägagångssätt att kombinera information från ett personlighetstest och ett IQ test, gränsvärde modellen och den kompensatoriska modellen. Även om ett test visar goda psykometriska egenskaper leder detta inte per automatik till att rätt beslut tas, eftersom tomrummet mellan testningen och beslutet lämnar öppet för tolkning och därmed förvrängning av testresultatet. Att samla information … Read More

Aversion mot algoritmer vid urvalsbeslut, ny forskning och egna tankar om framtidens rekrytering

Anders SjöbergUrvalsbeslut2 Comments

Lika säkert som att algoritmer i genomsnitt är bra mycket effektivare i jämförelse med människor att väga ihop information för att förutsäga händelser, är det lika säkert att människor väljer sig själva framför algoritmer, forskarna kallar det algoritmisk aversion. Redan på 1950-talet (Meehl, 1954) visade forskning att den algoritmiska tolkningen är överlägsen den mänskliga när det gäller att förutsäga beteenden. … Read More

Skänk en slant till Rädda barnen och bidra till forskning om personlighet? 

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Just nu söker vi deltagare till ett forskningsprojekt om personlighet vid Uppsala och Stockholms universitet. Deltagandet sker genom att besvara två frågeformulär som sammanlagt tar ca 40 minuter att genomföra. Inte nog med att du bidrar till forskning så får du som tack för medverkan en skriftlig återkoppling om din personlighet från ett kvalitetssäkrat internationellt personlighetstest. Som tack för din medverkan … Read More

Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering 10 april kl 18.00-19.00

Anders SjöbergUrvalsbeslut, UtbildningSkriv en kommentar

Framtidens rekrytering Datum: 10 april 2017 18:00 – 10 april 2017 19:00  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet. Länk till psykologiska institutionen, SU Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie “Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om framtidens rekrytering. Fri entré. Välkommen! … Read More

Personlighetstest används på fel sätt

Anders SjöbergUrvalsbeslutSkriv en kommentar

Idag i DN uttalar jag mig om varför personlighetstest ska användas i början av urvalsprocessen. Nedan kommer förtydligande och en hänvisning till forskningsstödet i varje uttalande. Det är ganska svårt att mäta personlighet av en mängd olika orsaker. Resultatet är ganska osäkert. Störst effekt får man om man använder ett personlighetstest tidigt i processen, som ett screeningsförfarande, säger Anders Sjöberg, psykolog och … Read More

Fusk på högskoleprovet, det går att förhindra

Anders SjöbergUrvalsbeslut, UtbildningSkriv en kommentar

De senaste veckorna har det uppmärksammats att det fuskas på Högskoleprovet. Det har nog pågått i många år, men frågan är om det går att förhindra? Nedan kommer jag berätta om hur psykometriska forskningen kan hindra att personer köper sig in på läkarlinjen. Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Testpoängen på provet ska säga vilka personer som sannolikt klarar olika universitets- och … Read More

DN skriver om psykologiska test i rekrytering

Anders SjöbergBedömningstjänster, UrvalsbeslutSkriv en kommentar

Personlighetstester och andra färdighetsprov blir allt vanligare vid anställningsintervjuer. DN:s journalist har skrivit om detta förra veckans jobb bilaga. Där försöker hen beskriva för kandidater vad test är och sedan kommer några tips för att ”klara” testen. Nedan kommer jag med några förtydligande. I Sverige används en lång rad personlighetstester. Merparten baseras på teorin om ”big five”, med skattningar på de fem … Read More