Anders SjöbergFoto Nina Hedlund
info@psychometrics.se

Jag heter Anders Sjöberg och startade Psychometrics.se 2012 för att informera om evidensbaserade metoder inom olika typer bedömningstjänster (urval, medarbetarundersökningar, 360 feedback, assessment center, anställningsintervjuer etc). Min förhoppning är att denna blogg ska förmedla det senaste inom både forskning och praktik avseende bedömningar i arbetslivet. Innan jag startade denna blogg arbetade jag med psykologisk testutveckling och dessförinnan doktorerade jag inom ämnet arbetspsykologi. Idag arbetar jag som docent och lektor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där jag undervisar på alla nivåer, från basprogram till doktorandprogram. Jag hjälper också till att utveckla urvalsprocesser för organisationer; Försvarsmakten och Åklagarmyndigheten är några exempel. Som forskare är mina huvudsakliga rekrytering och urval (arbetspsykologi) och personlighetsstörningar (klinisk psykologi). Mina senaste vetenskapliga publikationer är dock inom områdena spelberoende samt grupputveckling. Om ni vill anlita mig som utbildare eller föreläsare maila till info@psychometrics.se

CV

Utbildning och docentkompetens:

Fil kand (1991), fil dr (1997), docent (2010), psykologi, Stockholms universitet.

Akademiska anställningar:

2014-:  Lektor (70%) och forskare (30%), Psyk inst, Stockholms universitet

2009-:  Lärare (30%) och forskare (30%), Psyk inst, Stockholms universitet

Övriga anställningar:

1998-2011   :  Testutvecklare och Chef Testanpassning, Assessio International AB, fd Psykologiförlaget AB.

Gransknings- och förtroendeuppdrag:

  • Tidskrifter: Fungerar regelbundet som granskare för internationella tidskrifter (1994), med ca 2 granskningar/år.
  • Utmärkelse Citation of excellence. Emerald (2009). Medförfattare.
  • Organiserande aktiviteter: Huvudorganisatör för konferensen ”Emerging Union Structures” (1995).
  • SOU 1996:34. Betänkade av arbetsmarknadspolitiska kommitén.
  • ISO 10667 (2012). Standard för bedömningstjänster i arbetslivet. Ordförande för den svenska kommitén och deltagare i den internationella arbetsgruppen som skrivit standarden.
  • ISO 10667 (pågående). REVIDERING. Standard för bedömningstjänster i arbetslivet. Ordförande för den svenska kommitén och deltagare i den internationella arbetsgruppen som skrivit standarden.

Undervisning och handledning:

  • Undervisning: Psykologiprogrammet och masterutbildningen. Undervisningen inkluderar ämnen som urval, psykometri och organisationspsykologi. Examinator Psykologprogrammet.
  • Handledning: Har jag handlett ca 30 C-uppsatser och 20 Masteruppsatser.
  • Avhandling: Bihandledare till 50% avhandling (Stefan Annell, 2014).
  • Avhandlingar: Bihandledare (pågående handledning) till doktorand vid Karolinska institutet

Här är exempel på produkter som jag varit med och utvecklat

Mårdberg, B., Sjöberg, A., & Henrysson-Eidvall, S. (2000). BasIQ Begåvningstest. Manual. Stockholm: Psykologiförlaget AB.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Forssén, K. (2006). Predicting Job Performance. Svensk version. Manual. Stockholm: Psykologiförlaget AB.

Sjöberg, S., & Sjöberg, A. (2007). MINT Measuring Integrity. Svensk Norsk Finsk & Engelsk version. Manual. Stockholm: Assessio International.

Sjöberg, A., & Lothigeus, J. (2008). unIQ Begåvningstest. Svensk version. Manual. Stockholm: Pliktverket.

Mabon, H., & Sjöberg, A. (2011). Matrigma. Technical Manual.. Stockholm. Assessio International.

Sjöberg, A. Sjöberg, S., & Svensson, C. (2010). Work Success Indicator (WSI). Svensk & Engelsk version. Manual. Stockholm: Assessio International.

Sjöberg, S. Svensson, C., & Sjöberg, A. (2011). Measuring and Assessing individual Potential (MAP). Svensk & Engelsk version. Manual. Stockholm: Assessio International.

Här kommer exempel på vetenskapliga artiklar och bokkapitel jag skrivit

Jonsson, J., Abbott, M.W., Sjöberg, A., & Carlbring, C (2017). Measuring gambling reinforcers, over consumption and fallacies: The psychometric properties and predictive validity of the Jonsson-Abbott Scale. Frontiers in Psychology, published: 16 October 2017 doi: 10.3389/fpsyg.2017.01807

Lantz Friedrich, A., Sjöberg, A., & Peter Friedrich, P. (2016). Leaned teamwork fattens workplace innovation: the relationship between task complexity, team learning and team proactivity, European Journal of Work and Organizational Psychology, 24 , 4. 561-569

von Thiele Schwarz, U., Sjöberg, A., Hansson, H., Tafvelin, S. (2014). Measuring self-rated productivity: Factor structure and variance component analysis of the Health and Work Questionnaire (HWQ). Journal of Occupational and Environemental Medicine, 56, (1302-1307)

Annell, S., Sjöberg, A., Sverke, M. (2014). Use and Interpretation of Test Scores from Limited Cognitive Test Batteries: How g + Gc Can Equal g. Scandinavien Journal of Psychology. DOI: 10.1111/sjop.12140

Evers, A., Muñiz, J., Hagemeister, C., Høstmælingen., Andreas, Lindley, P., Sjöberg, A & Bartram, D. (2013). Assessing the quality of tests: Revision of the EFPA review model. Psichothema, 25, 3, 283-291. doi: 10.7334/psicothema2013.97

Strannegård, C , Nizamani, A,R. , Sjöberg, A. , and Engström, F. (2013). Bounded kolmogorov complexity based on cognitive models. Artificial General Intelligence, 5, 130–139.

Sjöberg, S., Sjöberg, A., Näswall, K., Sverke, M.  (2012). Using individual differences to predict job performance: Correcting for direct and indirect restriction of range. Scandinavien Journal of Psychology53, 368–373.

Falkenberg, H., Näswall, K., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2009). How are employees at different levels affected by privatization? A longitudinal study of two Swedish hospitals.  Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 45-66.

Isaksson, K., Johansson, G., Bellaagh, K., & Sjöberg, A. (2004). Work values among the unemployed. Changes over time and some gender differences. Scandinavian Journal of Psychology, 4, 207-214.

Sverke, M., Chaison, G.N., & Sjöberg, A. (2004). Do union mergers affect the members? Short- and long-term effects on attitudes and behavior. Economic and Industrial Democracy, 25, 103-124.

Chaison, G. N., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2001) Medlemsaktivitet efter fackliga sammanslagningar. När beklädnads och Fabriks blev Industrifacket. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 7, 2, 113-127.

Sjöberg, A., & Sverke, M.  (2001). Instrumental and ideological union commitment: Longitudinal assessment of construct validity. European Journal of Psychological Assessment, 17, 2. 99-111.

Chaison, G. N., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2001). How unions mergers affect membership participation. Journal of Labor Research, vol XXII, 2, 355-371.

Sjöberg, A., & Sverke, M. (2000). The interactive effect of job involvement and organizational commitment on job turnover revisited: A note on the mediating role of turnover intentions. Scandinavien Journal of Psychology, 41, 247-252.

Nystedt, L., Sjöberg, A., & Hägglund, G. (1999). Discriminant validation of measures of job involvement, job satisfaction and organizational commitment. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 49-55.

Sjöberg, A. (1996). Attityder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 3, 177-182.

Barkeling, B , Rössner, S, & Sjöberg, A (1995). Methodological studies on single meal food intake charasteristics in normal weight and obese men and women. International Journal of Obesity, 19, 284-290.

Sverke, M. & Sjöberg, A. (1994). Dual commitment to company and union in Sweden: An examination of predictors and taxonomic split methods. Economic and Industrial Democracy, 15, 531-564.

Här kommer exempel på vetenskapliga föreläsningar och presentationer på konferenser

Mårdberg, B., Sjöberg, A. & Henrysson-Eidvall, S. (2000). Construct validity of BasIQ. The new generation cognitive ability test for personnel selection. Presented at the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden. July, 23-28, 2000,.

Sjöberg, A., Sjöberg, S. (2005). FFM and a Job Involvement and Organizational Commitment Typology. Presented at the American Psychological Association Annual Convention, Washington, D.C. Aug. 18–21, 2005.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Sverke, M. (2006). Personality and a Typology of Job Involvement and Organizational commitment. Presented at the 21st Annual Convention of the Society of Industrial and Organizational Psychology, Dallas, TX.  May 5-7, 2006.

Sjöberg, A., & Sjöberg, S. (2007).  FFM pattern in prediction of antisocial behavior in the workplace. Presented at the 22nd Annual Convention of the Society of Industrial and Organizational Psychology, New York. April 27-29, 2007.

Sjöberg, A., & Sjöberg, S. (2007). Predicting job performance. Presented at the American Test Publishers Conference Innovation of testing, Palm Springs, CA, February, 5-7, 2007.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Al, Cicek. (2007). The reliability of Predicting Job Performance (PJP). Presented at the 13th EAWOP Congress, Stockholm, Sweden, May 9-12, 2007

Sjöberg, A., & Sjöberg, S. (2007). The use of personality and general mental ability tests in predicting job performance. Presented at the 13 th EAWOP Congress, Stockholm, Sweden. May 9-12, 2007.

Sjöberg, A. (2007). The construct validity of the Base Intelligence Quotient test (BasIQ); A test of a four factor cognitive model for personnel selection. Presented at the 13 th EAWOP Congress, Stockholm, Sweden, May 9-12, 2007.

Sjöberg, A. (2008). Validity of the Base Intelligence Quotient test (BasIQ). Presented at the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany. July 20-25, 2008.

Sjöberg, A.(2008). Documentation of validity in professional assessmentsPresented at the XXIX International Congress of Psycholog, Berlin, Germany. July 20-25, 2008.

Sjöberg, A. (2008). Theoretical and Practical Implications for Cognitive Ability Testing: An Examination of a Hierarchical Cognitive Ability Test (BasIQ). Presented at the 6 th Conference of the International Test Commission. Liverpool. UK. July 14-16. 2008.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., Svensson. C., & Gustavsson. J. (2008). Local validation or Meta Analysis; An utility analysis and the application of local validation or meta analysis estimates in a compensatory personnel selection model. Presented at the 6 th Conference of the International Test Commission, Liverpool, UK. July 14-16. 2008.

Sjöberg, S., & Sjöberg, A. (2008). A Hierarchical Model of Integrity. Presented at the 6 th Conference of the International Test Commission. Liverpool. UK. July 14-16. 2008.

Sjöberg, A., & Sjöberg, S (2008). The Utility of Predicting Job Performance. Presented at the 6 th Conference of the International Test Commission. Liverpool. UK. July 14-16. 2008.

Sjöberg, A. (2008). Mean and Covariance Structure Analysis of Cross- Cultural Data: An Examination of Measurement Properties and Latent Construct Variance for a Measure of Service Potential. Presented at the 6 th Conference of the International Test Commission. Liverpool. UK. July 14-16. 2008.

Sjöberg, A.(2008). Potential gain in Applying an Assessment of Personality and GMA for General Job Performance. Presented at the 1 th ATP-Europe Conference; Growing Talent in Europe. Brussels. Belgium. 30 September 30 – 2 October, 2009.-16.

Sjöberg, S. & Sjöberg, A (2009). Maximizing prediction of leadership criteria by combining personality traits and GMA. Presented at the 1 th Arbetspsykologisk nätverksträff; Stockholm. Sweden. 30 September 30 – 1 October, 2009.

Sjöberg, A. (2009). Standards för bedömningsmetoder i arbetslivet. Vägen till internationella riktlinjer. Presented at the 1 th Arbetspsykologisk nätverksträff; Stockholm. Sweden. 29-30 September, 2009.

Sjöberg, A. (2009). Application of local validation and meta analysis estimates in predicting job performance. Presented at the 1 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Stockholm. Sweden. 29-30 September, 2009.

Sjöberg, A. (2009). Relationen mellan begåvning och arbetsprestation. Skillnaden mellan forskning och praktik. Presented at the 1 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Stockholm. Sweden. 29-30 September, 2009.

Sjöberg, A. (2009). Differentiering och diskriminering vid urval; Ett förslag till en beslutsmodell med tillhörande statistiska test. Presented at the 1 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Stockholm. Sweden. 29-30 September, 2009.

Sjöberg, A. (2009). Revisiting the factor Structure of cognitive ability through nested factor modeling. Some implications for personnel selection. Presented at the 1 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Stockholm. Sweden. 29-30 September, 2009.

Bergvall, E., & Sjöberg, A. (2010). Assessment Centers…what?  Presented at the 2 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Lund. Sweden. 27-28 September, 2010.

Sjöberg, A, Sjöberg, S., & Svensson, C. (2010). ”Min chef är bara för mycke”. Ett test av både linjära och icke linjära samband mellan Fem-faktor modellen (FFM) och ledarskap. Presented at the 2 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Lund. Sweden. 27-28 September, 2010.

Sjöberg, A. Sjöberg, S., & Svensson, C. (2010). Nyckeln till framgång! En personlighetsmodell som förutsäger framgång i arbetslivet. Presented at the 2 th Nätverksmöte inom Arbets‐ och organisationspsykologi; Lund. Sweden. 27-28 September, 2010.

Sjöberg, A. (2011). The heritability of traits predicting job performance: A twin study. Presented at the 11 th European Conference on Psychological Assessment; Riga. Latvia. August 31 to September 3rd, 2011.

Sjöberg, A. (2011). The Great Power of Item Response Theory: Using IRT to compare ability. Presented at the 11 th European Conference on Psychological Assessment; Riga. Latvia. August 31 to September 3rd, 2011.

Sjöberg, A. (2012). Panel Discussion. ISO 10667: A Standard for Assessment in Work and Organizational Settings. Presented at the 27nd Annual Convention of the Society of Industrial and Organizational Psychology, San Diego. April 26–28.

Lindevall, T., Sjöberg, A., & Sverke, M (2013). Person-organization fit: Effects of pay justice on employee organizational commitment, job satisfaction and intention to remain in the organization. Presented at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, to be held 2013 May 22nd-25th in Münster, Germany.

Sverke, M., Sjöberg, A., Lindevall, T., & Baraldi, S. (2013). Individualized pay and justice perceptions: The importance of pay-related factors and leadership characteristics. Presented at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, held 2013 May 22nd-25th in Münster, Germany.

Sjöberg, A., & Wolgers, G. (2014). Pilot selection in the Swedish Air Force: An incremental validity studie of cognitive Ability and interviews. Presented at the 9th conference of the International Test Comission, held 2014 July 2nd-5th in San Sebastian, Spain.

Sjöberg, A. & Bergvall, E. (2014). A good practice example using ISO 10667 to implement mechanical data combination in assessment center. Presented at the 9th conference of the International Test Comission, held 2014 July 2nd-5th in San Sebastian, Spain.

Sjöberg, A. (2015). A study of the measurement properties of a hierarchical model of integrity. Presented at the 17th EAWOP congress in Oslo, 20th – 23rd of May 2015.

Sjöberg, A. (2015). A common language effect size statistic for understanding personnel selection research. Presented at the 17th EAWOP congress in Oslo, 20th – 23rd of May 2015.

Linton, S., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2015). Supervisor and employee discrepancies in pay-related fairness: Implications for employee work attitudes. Presented at the 17th EAWOP congress in Oslo, 20th – 23rd of May 2015.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.