Kravprofiler vid urval O*NET

Anders SjöbergOkategoriseradeSkriv en kommentar

Både tid och pengar läggs på att göra kravprofiler vid rekrytering. Ett sätt att spara både tid och pengar är att använda O*NET. O*NET är en gratistjänst där varje kravprofil delas upp i kunskaper och förmågor som krävs för varje yrke i den amerikanska ekonomin. Dessutom beskrivs komplexiteten i varje yrke samt även vilka intressen och värderingar som är signifikanta för yrkena. O*NET kommer spara dig en massa arbeten, och det bästa med O*NET är att det uppdateras hela tiden med den absolut senaste forskningen på området. Så alla som köper bedömningstjänster, kolla in denna sida innan ni betalar dyra pengar för att genomföra kravprofiler som redan finns beforskade av O*NET. Du som funderar på att byta yrke kan använda O*NET som karriärrådgivning. Tyvärr finns inte motsvarande på svenska, men Logga in på O*NET och håll tillgodo.

http://www.onetonline.org/

 

 

Första kursen ISO 10667

Anders SjöbergOkategoriserade2 Comments

Nu arrangeras den första kursen i den nya internationella ISO-standard som blev färdig i oktober 2011. 

Det är Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) som anordnar den första kursen i ISO 10667. Syftet med denna kursdag är att introducera både uppdragsgivare och leverantörer av bedömningstjänster till denna nya processstandard. Målgruppen är alla ni som som säljer eller köper bedömningstjänster som rekrytering, medarbetarundersökningar.

Efter avslutad kursdag förväntas deltagarna kunna:

  • Definiera centrala begrepp i ISO 10667
  • Beskriva och ge exempel på olika processer beskrivna i ISO 10667
  • Beskriva processen inför bedömningen
  • Beskriva bedömningsgenomförandet
  • Beskriva utvärderingen av bedömningsgenomförandet

Första tillfället är 20 januari. Fortfarande finns det platser kvar. För ytterligare information skicka mail till anders.sjoberg@psychometrics.se eller gå in på följande sida.

http://ihpu.se/www/diagnostik.asp?segID=2&subID=2

 

ISO 10667

Anders SjöbergOkategoriseradeSkriv en kommentar

En global ISO-standard för bedömningar i arbetslivet är nu verklighet. Syftet är att effektivisera bedömningar vid exempelvis rekryteringar, urval och intervjuer. 

– Detta är det mest genomgripande internationella arbetet som har blivit genomfört för att säkra kvaliteten i bedömningsprocesser, säger Anders Sjöberg, ordförande i den svenska kommittén som medverkat till att ta fram den nya standarden.

De senaste fem åren har experter från professionella psykologorganisationer, forskningsinstitut, testleverantörer och rekryteringsföretag från mer än 16 länder deltagit i utvecklandet av den nya standarden. Resultatet, ISO 10667, är ett styrdokument som ska underlätta för både utförare av arbetsbedömningar och kunder.

– Målet är att göra bedömningstjänsten transparent och tydlig. Med andra ord höja kvaliteten och öka insynen. I förlängningen leder det otvivelaktigt till bättre och säkrare bedömningar, menar Anders Sjöberg.