Evidensbaserat urval (EBU™) och testcertifiering 3+1 dag

Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer. Det tredje syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper för att certifieras i testanvändning enligt EFPA.

Kursen ges endast till Leg psykologer. Ingår i specialistutbildningen.

Kursbeskrivning och pris

Testcertifiering 2 dagar

Syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper för att certifieras i testanvändning enligt EFPA. Examinationen utförs av representanter vid Stiftelsen för Tillämpad Psykologi som tillhör Psykologförbundet. Läs mer här

Kursbeskrivning

Anmäl intresse för denna kurs på e-mail

info@psychometrics.se

Evidensbaserat urval (EBU™) 1 dag

Syftet med denna dagär att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer.

Utbildningdagen med examination resulterar i en personcertifiering i Evidensbaserat Urval™ (EBU) som bygger på kunskap om ISO 10667: Bedömningstjänster i arbetslivet och ISO 30405: Vägledning för rekrytering.

EBU™ Kursbeskrivning 1 Dag