Evidensbaserat urval (EBU™) och testcertifiering 3+1 dag

Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer. Det tredje syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper för att certifieras i testanvändning enligt EFPA.

Kursen ges endast till Leg psykologer. Ingår i specialistutbildningen.

Kursbeskrivning och pris

Anmälan Specialistutbildningen

  • Genom att fylla i detta formulär och trycka på skicka knappen samtycker du till att Psychometrics Sweden AB lagrar dina uppgifter för att genomföra kurser du beställt, samt kunna ge dig relevanta erbjudanden om vidare fortbildning. Faktura kommer sändas till den adress du angett i formuläret.

Testcertifiering 2 dagar

Syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper för att certifieras i testanvändning enligt EFPA. Examinationen utförs av representanter vid Stiftelsen för Tillämpad Psykologi som tillhör Psykologförbundet. Läs mer här

Kursbeskrivning

Anmäl intresse för denna kurs på e-mail

info@psychometrics.se

Evidensbaserat urval (EBU™) 1 dag

Syftet med denna dagär att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer.

Utbildningdagen med examination resulterar i en personcertifiering i Evidensbaserat Urval™ (EBU) som bygger på kunskap om ISO 10667: Bedömningstjänster i arbetslivet och ISO 30405: Vägledning för rekrytering.

EBU™ Kursbeskrivning 1 Dag

Anmälan EBU™

  • Genom att fylla i detta formulär och trycka på skicka knappen samtycker du till att Psychometrics Sweden AB lagrar dina uppgifter för att genomföra kurser du beställt, samt kunna ge dig relevanta erbjudanden om vidare fortbildning. Faktura kommer sändas till den adress du angett i formuläret.