ISO 10667

SIS_Mbr_Horizontal_BlackISO10667. BedöTC-215447mningstjänster i arbetslivet – processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften.

ISO 10667 har ett evidensbaserat synsätt på bedömningstjänster (tex urval, assessment center, intervjuer och medarbetarundersökningar) som kan tillämpas över hela världen.

ISO 10667 gör att organisationer på ett effektivare sätt kan bedöma personer, fatta bättre anställningsbeslut samt förbättra förutsättningarna för sina anställda. Dessa riktlinjer underlättar tillhandahållandet rättvisa bedömningstjänster för de personer som blir bedömda. ISO 10667 gör att myndigheter och samhället i stort får större förtroende för bedömningsprocesserna.

ISO 10667 tillhandahåller klara och tydliga riktlinjer för bedömningsleverantörer och deras uppdragsgivare för att både köpare och säljare av bedömningstjänster ska kunna inse fördelarna med god bedömningspraxis som vilar på vetenskaplig grund. Detta åstadkoms genom att ISO 10667:

  • fastställer vedertagen praxis för bedömningsprocesser och metoder,

  • garanterar en likvärdig tillämpning av bedömningsprocesserna,

  • skapar möjligheter till adekvat kvalitetsutvärdering av bedömningstjänsterna.

ISO 10667. Avsnitt 1: Krav på uppdragsgivare samt Avsnitt 2: Krav på leverantör kan beställas direkt från SIS

Kort om ISO

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande federation av nationella standardiseringsorgan (ISO:s medlemsorgan) Arbetet med att utarbeta internationella standarder sköts normalt av ISO:s tekniska kommittéer. Varje medlemsorgan med intresse i ett ämne för vilket en teknisk kommitté har inrättats, har rätt att vara representerat i den kommittén. Internationella organisationer, såväl statliga som ideella deltar också i arbetet i nära förbindelse med ISO.

 

 

Delta i diskussionen

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.