Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens: Goda egenskaper för att få ett arbete, behålla det och få en god löneutveckling.

Anders SjöbergIntelligens, Personlighet4 Comments

Ny forskning presenterar hur egenskaperna Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens hjälper personer att ta sig fram i arbetslivet. Nedan definieras först begreppen sedan sammanfattas resultatet från två nya studier där sambandet mellan egenskaperna och att lyckas i arbetslivet beskrivs. Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) är den huvudsakliga personlighetsegenskapen i situationer där alla former av prestation är i fokus, … Read More

Intelligens och betyg som urvalskriterier för att förutsäga arbetsprestation

Anders SjöbergIntelligensSkriv en kommentar

En fråga som ofta kommer upp när jag pratar urval med personer är om betyg kan förutsäga arbetsprestation. Om detta finns det inte så mycket forskning. Men om vi istället tar utgångspunkten i relationen mellan intelligens och betyg så kan vi hitta en hel del forskning. Nedan sammanfattar jag den evidensbaserade tolkningen av relationen mellan intelligens, betyg och arbetsprestation och försöker … Read More