Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens: Goda egenskaper för att få ett arbete, behålla det och få en god löneutveckling.

Ny forskning presenterar hur egenskaperna Målmedvetenhet, Extraversion och Intelligens hjälper personer att ta sig fram i arbetslivet. Nedan definieras först begreppen sedan sammanfattas resultatet från två nya studier där sambandet mellan egenskaperna och att lyckas i arbetslivet beskrivs. Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) Målmedvetenhet, eller Conscientiousness (CO) är den huvudsakliga personlighetsegenskapen i situationer där alla former …

Intelligens och betyg som urvalskriterier för att förutsäga arbetsprestation

En fråga som ofta kommer upp när jag pratar urval med personer är om betyg kan förutsäga arbetsprestation. Om detta finns det inte så mycket forskning. Men om vi istället tar utgångspunkten i relationen mellan intelligens och betyg så kan vi hitta en hel del forskning. Nedan sammanfattar jag den evidensbaserade tolkningen av relationen mellan intelligens, …