Arbetsgivare väljer bort sökande som är äldre, icke-européer, har flera barn, är överviktiga eller har en historik av sjukfrånvaro

Som tidigare rapporterats väljer rekryterare ofta en holistisk tolkning av information vid urvalsbeslut. Nu kan färsk forskning presenteras att denna osystematiska tolkning av information kan få ödesdigra konsekvenser för individen som söker anställningen. Rekryterare väljer systematiskt bort sökande som är äldre, icke-européer, muslimer, judar, har flera barn, är överviktiga eller har en historik av sjukfrånvaro.

Diskriminering uppkommer när ett urvalsbeslut fattas på grundval av komponenter som inte är relevanta för kriteriet, ofta arbetsprestation i en urvalsituation. Det finns en mängd olika saker som bör beaktas i en urvalsprocess, som tex beskrivs i ISO 10667 (bedömningstjänster i arbetslivet). Men diskrimineringen blir olaglig när en arbetsgivare tar ett urvalsbeslut baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Hur står då då till med detta i Sverige. För att undersöka detta gjorde forskarna vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ett experimentet där arbetsgivarna först beskriva en anställd som nyligen slutat och därefter välja mellan två hypotetiska sökande att kalla till en anställningsintervju, eller att anställa som en ersättare för den tidigare anställde.

Enkätundersökningen administrerades av Statistiska Central Byrån (SCB) och enkäterna skickades via post till företagen. Svarsfrekvensen var 46 procent. Totalt ingick 426 arbetsställen (rekryterare) i analysen. Av de rekrryterare som besvarande enkäten var runt en tredjedel verksamhetschefer, en tredjedel personalchefer och en tredjedel andra personer som arbetade med personalfrågor. De flesta arbetade med rekrytering, personalfrågor och rehabilitering, och de flesta hade arbetat med dessa frågor under ett antal år. Runt 80 procent hade någon form av universitetsutbildning.

Det mest slående resultatet avseende att blir kallad till en intervju var effekten för sökande som är över 55 år: Sannolikheten att bli kallad till en intervju för en sökande är 64 procentenheter lägre än för en sökande som är under 30 år. Sannolikheten att bli kallad till en intervju för en sökande som är 30–55 år är tolv procentenheter högre än för en sökande som är under 30 år. Detta är inte bara oetiskt utan också olagligt enligt diskrimineringslagen.

När det gäller jobberbjudande så återfanns den största effekten avseende etnicitet och religiös trosuppfattning. Sannolikheten att bli erbjuden ett jobb var likartad med svenskföddas för sökande som är födda i Europa medan motsvarande sannolikhet för sökande som är födda i Afrika, Mellanöstern och Sydamerika var betydligt lägre (minus 28 procentenheter). Sökande som är muslimer eller judar har också en betydligt lägre sannolikhet än sökande som är kristna (minus 30 respektive 26 procentenheter). Ett andra slående resultat är den mycket kraftiga effekten av de sökandes vikt: Sökande som är kraftigt överviktiga har en sannolikhet som är 83 procentenheter lägre än sökande som är normalviktiga. Vidare har sökande som har minst två barn en sannolikhet som är 25 procentenheter lägre än sökande som inte har några barn. Som förväntat har sökande som har en historik av sjukfrånvaro en lägre sannolikhet. Slutligen fann forskarna endast små skillnader i graden av diskrimineringen mellan olika typer av rekryterare och företag.

Referens

Läs hela rapporten

Eriksson, S., Johansson, P., Langenskiöld, S. (2012). Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

 

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.