ITC dag 2

Dagens första keynote hölls av Maria Araceli Ruiz-Primo och handlade om formativa bedömningar inom skolans värld. Formativa bedömnningar används i undervisningen för att utveckla studenter för ett djupare lärande i skolan. Detta skiljer från traditionella tentor eller prov som endast ska användas för betygsättning av elevens kunskap, enkelt uttryckt. Detta, menar Maria, har gjort det …

Finns det en generell faktor av personlighet?

Det har tvistats länge om den generella faktorn av intelligens sedan Francis Galton på 1800-talet lanserade en generell ”mental ability” faktor. Galton lyckdades inte testa och bekräfta denna generella kognitiva faktor, mycket pga att han hade taskiga mätinstrument, vilket lade grunden för den klassiska testetorin först formulerad av Charles Spearman som föreslåg att förutom mätfel …

Lägesrapport från Psychometrics

Organisationer både privata och offentliga anlitar mig som konsult eller fonderar pengar till Stockholms universitet för att vässa deras urvalsmodeller. Det senaste året har varit fullt upp med dessa uppdrag i att kombinera forskning med praktik. I dessa uppdrag har jag noga följt forskningen om personalekonomiska modeller och psykometri. Själva leveransen som organisationen får är …

Intervju i Chefstidningen nr 3 2016

  Läs hela artikeln här Anders Sjöberg forskar kring rekrytering och urvalsbeslut vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Enligt honom tjänar arbetsgivaren i de flesta fall pengar på att lägga ut rekryteringen, eftersom det ofta är en tidskrävande process som de flesta inte har en struktur för. Det blir lönsamt att anlita rekryteringsföretagen för att de …

SIOP Dag 3

Seminariet ”Using metaBUS for Literature Searches and Generating Instant Meta-Analys” var dagens höjdpunkt, kanske SIOP 2016 bästa föreläsning. Metabus som jag berättat om tidigare ligger i framkant. MetaBus kombinerar forskningsdata i form av variabler (tex arbetstrivsel, personlighet, begåvning, arbetsprestation, teamprestation etc etc etc). Sammanlagt finns det resultat från närmare 1 miljon resultat baserat på 4900 …

SIOP dag 1

Idag startade SIOP 2016 med rivstart. Vid öppningen hyllades alla duktiga forskare och bland många andra fick min favorit Dave Bartram pris för ett enastående forskningsarbete under många år, grattis Dave (se bild). Efter öppningscermonin landade jag på en föreläsning om att mäta arbetsminneskapaciteten för att använda resultatet för urvalsbeslut. ”The Overlooked Cognitive Ability—Working Memory: …

Utbildning. Rätt rekrytering med ISO 10667

Den globala standarden ISO 10667 Bedömningstjänster i arbetslivet är här. Den effektiviserar bedömningsprocessen när det gäller beslut om till exempel anställning, lön, utveckling och omorganiseringar. Arbetar du och din organisation efter standarden undviker ni diskriminerande beslut. Standarden arbetades fram på grund av att det saknades en vedertagen beskrivning av de bästa tillvägagångssätten för bedömningar av …

Militär psykologikonferens i Stockholm denna vecka

Idag börjar en intressant kongress i Stockholm, det är International Military Testing Association (IMTA) som anordnar denna kongress som kommer att handla om all sorts bedömning och intervention i den militära situationen. Jag kommer lyssna och presentera forskning som genomförts inom den svenska försvarsmakten. Jag kommer naturligtvis skriva här på psychometrics om intressanta fynd under …