Konferenser om bedömningstjänster i arbetslivet i Sverige och USA

Psykologiförbundets Psykologikonferens bjöd på en mängd seminarier inom arbets- och organisationspsykologi. Själv deltog jag med tre presentationer på konferensen. Nedan kommer jag sammanfatta mina presentationer som jag höll tillsammans med mina duktiga kollegor, Sofia och Sara. Samt också berätta om konferensen absoluta höjdpunkt.

Den första presentationen visade på möjligheten att använda ”text mining” vid analys av utsagor om chefers ledarskap. Sara Henrysson Eidvall och jag fick uppdraget av en organisation för ett år sedan att analysera öppna skriftliga svar om ledarskap insamlad från sammanlagt 80 chefer. Sara jag berättade om både svårigheter och möjligheter att kvantifiera text data. Det var vårt första försök, även om det var enormt mycket jobb att analysera data för första gången bedömer vi att text mining är ett verktyg som kommer att användas inom en mängd olika områden i framtiden. Bäst i Sverige på detta är Sverker Sikström vid Lunds universitet som precis publicerat en artikel i den ansedda tidskriften Psychological Methods. Där beskrivs tillvägagångssättet när öppna svar ska operationalisera psykologiska begrepp såsom personlighet. Detta kommer vara användbart, när metoden förfinats inom urval och rekrytering.

I den andra presentationen berättade jag om det personlighetstest vi precis utvecklat och normerat för den svenska arbetsmarknaden. Det unika med detta test är att det utgår från hur din personlighets tar sig uttryck på jobbet. Alla frågor som du svarar på i testet utgår från att du är på din arbetsplats (eller i skolan). Studier har visat att kontextualisera frågor kan höja validiteten (Shaffer & Postletwaite, 2012). Även om personlighet är stabilt över situationer finns det ändock variation mellan hur du är på jobbat och hemma . Personality150 är den fullständiga versionen av testet som först och främst är en bra beskrivning av en persons personlighet på arbetet. Resultatet presenteras i de fem övergripande faktorerna i Big Five modellen tillsammmans med 6 facetter under varje bred faktor. Personality30 är den korta versionen av samma test, som först och främst ska användas för att ta urvalsbeslut när resultatet på fem personlighetsfaktorer vägs ihop med ett intelligenstest. Vid utvecklingen har vi använt både klassisk testteori och item response theory, och de valideringsstudier som genomförts (Sjöberg & Sjöberg, 2019) visar på mycket lovande resultat, både för personality150 och personality30.

Den tredje presentationen berörde det faktum att den intuitiva tolkningen av testresultat håller på att dö ut pga att algoritmer håller på att ta över det arbete som idag många rekyterarere sysslar med. Istället för att rekyteraren själv väger ihop testresultatet har det (som bekant) visat sig att algoritmer slår den intuitiva tolkningen med stor marginal. I presentationen visade Sofia Sjöberg först vilket massivt forskningsstöd det finns för detta (sedan 1950-talet och framåt) och rekryterares och psykologers enorma motstånd att ta till sig denna forskning. Flera i publiken kunde vittna om att de övergivit den intuitiva tolkningen och vilken tidsbesparing och validitetshöjning det blir av detta i urvalsbeslut.

Även om det är trevligt att själv föreläsa så var höjdpunkten på konferensen när Deniz Ones berättade om hennes senaste forskningsresultat och praktiska arbete med personlighetsbedömning. På 1 timme lyckades Deniz beröra nya personlighetsmodeller, likheten och olikheten mellan att bedöma normalpersonligheten och personlighetsstörning, nya  metaanalyser avseende hur Extraversion relaterar till både ”på jobb” beteenden och andra beteenden, samt det tydliga sambandet mellan målmedvetenhet och olika typer av prestation. Deniz pekade på att algoritmer inom urval är på frammarsch. Jag fick en pratstund med Deniz efter konferensen och frågade vad jag och Sofia höll på med nu för tiden. Jag berättade att vi har gått 100% in för att underlätta testandet i Sverige genom att utvecklas EBU™ till att innehålla de senaste algoritmerna baserat på det enorma arbete hon gör genom att genomföra storskaliga metanalyserna. Något förvånat hörde jag henne säga att hon har koll på min bloggsida! Jag gillar att hålla koll på vad som händer i praktiken fortsatte hon. När jag frågade vad som är hetast just nu i assessment världen rekommenderade hon att kolla vidare på hur textmining kan användas inim urval, och att det som håller på att avta är tron på att ”game based assessments” kan frälsa rekryteringsvärlden, game based assessments är en avtagande bedömning enligt henne.

Nu sitter jag jag och väntar på flyget till SIOP, den årliga konferensen i USA för oss nördar inom arbets- och organisationspsykologi. Vi är ett gäng svenskar som åker över, men för er som är hemma kommer jag naturligtvis blogga de närmaste dagarna om det dyker upp något intressant på SIOP 2019 Washington DC.

Referenser

Oscar, N. E. E., Oscar, K., Garcia, D. (2019). Semantic measures: Using natural language processing to measure, differentiate, and describe psychological constructs. Psychological Methods, 24, 92-155. 

Shaffer, J. A., Postletwaite, B. E. (2012). A matter of context: A meta-analytic Investigation of the relative validity of contextual and noncontextual personality measures, Personnel Psychology, 445-494, 65.

Sjöberg, S., & Sjöberg, A. Assessment Engine (2019). Technical Manual. Psychometrics Sweden AB. Stockholm. Sweden.

 

 

 

 

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.