I betraktarens ögon – att obeservera andra personers personlighet

Personlighetsteori och personlighetsbedömning har varit i fokus under lång tid både hos forskare och praktiker. Jag har läst på lite och tänkte försöka vidga diskussionen genom undersöka hur vi som observatörer av personlighet har möjlighet att på ett tillförlitligt sätt bedöma personlighetsdragen i Fem Faktor Modellen (FFM). Många likställer personlighet med ett personlighetstest, dvs när …

Nu kan du göra din egen Meta Analys, metaBUS är här

Meta analyser är ett av de största framstegen inom en mängd olika forskningsområden, inte minst inom bedömningstjänser såsom urval och rekrytering. Meta analysen står bakom en mängd upptäckter hur relationen mellan individuella differenser och olika typer av arbetsprestation ser ut idag. Och även om det kan vara svårt att ta till sig för många inom …