Utbildning. Rätt rekrytering med ISO 10667

Den globala standarden ISO 10667 Bedömningstjänster i arbetslivet är här. Den effektiviserar bedömningsprocessen när det gäller beslut om till exempel anställning, lön, utveckling och omorganiseringar. Arbetar du och din organisation efter standarden undviker ni diskriminerande beslut. Standarden arbetades fram på grund av att det saknades en vedertagen beskrivning av de bästa tillvägagångssätten för bedömningar av …