Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering 10 april kl 18.00-19.00

Framtidens rekrytering Datum: 10 april 2017 18:00 – 10 april 2017 19:00  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet. Länk till psykologiska institutionen, SU Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie ”Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om …

Fusk på högskoleprovet, det går att förhindra

De senaste veckorna har det uppmärksammats att det fuskas på Högskoleprovet. Det har nog pågått i många år, men frågan är om det går att förhindra? Nedan kommer jag berätta om hur psykometriska forskningen kan hindra att personer köper sig in på läkarlinjen. Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Testpoängen på provet ska säga vilka personer som …

EFPA Certifieringsutbildning i arbetspsykologisk testning

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt epa (läs mer om efpa här). Målgrupp Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering. Mål med utbildningen Denna utbildning kommer att ge dig som testanvändare de kunskaper …

Sverige tappar i kunskap, negativa trenden i PISA mätningen märks i vuxen ålder

Det har under senaste tiden återigen blossat upp en debatt kring betyg i den svenska skolan. Men ett bra betygssystem är ingen garanti för att svenska barn lär sig saker i skolan som de senare har nytta av i det vuxna livet. Betygsmätningen är endast en indikation på vad eleverna kan, inte att de lär …

Lägesrapport från Psychometrics

Organisationer både privata och offentliga anlitar mig som konsult eller fonderar pengar till Stockholms universitet för att vässa deras urvalsmodeller. Det senaste året har varit fullt upp med dessa uppdrag i att kombinera forskning med praktik. I dessa uppdrag har jag noga följt forskningen om personalekonomiska modeller och psykometri. Själva leveransen som organisationen får är …

Ytterligare kommentarer avseende betyg

    Jag fick mail från en av psychometrics uppmärksamma läsare som skickade mig kompletterande information avseende betygsbedömning. Detta står i läroplanen (Kursivt). Efter det som står som instruktionerna för betygssättning finns mina egna kommentarer (i fet stil). Kunskapskraven har en tydlig koppling till målen i ämnets syfte och anger med vilken kvalitet eleven ska visa sitt …

Mätning av kunskap och betygsbeslut, ett debattinlägg

Jag har länge intresserat mig för hur betygsättning går till i Sverige, från grundskolan till universitetet. Inte minst för att en stor del av tyngden i betygsbeslutet grundar sig på prov, och prov emanerar från psykologiska test, dvs en teori hur vi kan mäta egenskaper och kunskaper. I skolan handlar det om att mäta kunskap, …

Certifiera dig enligt den Europeiska standarden

Certifieringsutbildning Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt efpa . Målgrupp Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering, personalutveckling, ledarutveckling mm. Mål med utbildningen Denna utbildning kommer att ge dig som testanvändare de …

Uppgradera dig till europeiskt certifikat för arbetspsykologisk testning

Stiftelsen för Tillämpad Psykologi har sedan 2001 certifierat testanvändare i Sverige (idag finns det ca 180 certifierade personer) för användning av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet. Nu har STP:s testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning godkänts för hela den europeiska marknaden, vilket vi som jobbat med detta är stolta över. Genom en tuff granskning av EFPA sakkunniga (som …

Första utbildningen i hur rätt rekrytering går till är genomförd

Den första utbildningen i SIS regi om den globala standarden ISO 10667 Bedömningstjänster i arbetslivet är genomförd. Denna standard effektiviserar bedömningsprocessen när det gäller bl urvalsbeslut. Utbildningen heter ”Rätt rekrytering med ISO 10667” och kursledare är jag och Maria Åkerlund. Den första kursen riktade sig till leverantörer av rekryteringstjänster men kursen riktar sig till alla som är …