Personlighet och normbrytande beteenden på arbetsplatsen. Nya forskningsresultat.

Forskning har under många år visat att anställdas personlighet har betydelse för sannolikheten att en individ kommer att ägna sig åt saker som bryter mot gängse normer på arbetsplatsen, sk kontraproduktivt beteende. 

Kontraproduktivt beteende kan vara att en person tar långa raster utan tillåtelse, är inte på jobbet utan legitim orsak eller medvetet, undanhåller nödvändig information för chef och/eller medarbetare. Detta kan naturligtvis övergå i mer allvarliga beteenden som stöld och våld vilket orsakar stora kostnader för organisationer och lidande för personens medarbetare. Genom att använda personlighetskategorierna i de fem breda personlighetsfaktorerna har nu forskare visat att det är personer med låg emotionell stabilitet, låg sympatiskhet och låg målmedvetenhet som uppvisar dessa beteenden i större grad än de individer som kan uppvisa känslomässig stabilitet, en vänlig framtoning mot andra människor och en vilja att arbeta under en given struktur. När studier beaktar att närmaste chefen bedömer om personen är involverad i dessa typer av ej önskvärda beteenden är det särskilt nivån på personlighetsfaktorn sympatiskhet som har ett negativt samband med kontraproduktivt beteende på arbetsplatser. Personer med den låg sympatiskhet är mycket skeptiskt inställda till andra medarbetare. Dessa personer är mycket fokuserade på sig själva och sätter det egna jaget i fokus och de vill ofta tävla mot andra människor. Från andras perspektiv uppfattas dessa personer som självcentrerade och stridslystna. Sympatiskhet är naturligtvis svårt att kartlägga vid en rekrytering, och sambandet är också ganska svagt, vilket gör att för att utesluta dessa individer från en anställning måste du vara säker på att de uppvisar denna personlighetsstruktur. I praktiken kan problem uppstå vid en anställningsintervju när kandidater som uppfattas som hårdhudade, oberoende och självgående, egenskaper som i vissa organisationer betraktas som en fördel snarare än en nackdel, också till större sannolikhet kan uppvisa handlingar när de blir anställda som inte är önskvärda. Forskning visar också att det inte bara är personlighet som är en bidragande variabel till kontraproduktiva beteenden. När personer med relativ låg sympatiskhet samtidigt upplever en låg tillfredställelse med arbetet, en orättvis behandling och samtidigt har en pågående konflikt med någon på arbetet, då ökar sannolikheten betydligt för att personen gör något normbrytande på arbetet. Att på ett tidigt stadie identifiera personer med mycket låg sympatiskhet är en pågående forskningsfråga som psychometrics kommer bevaka och rapportera om, helt klart är att ett självrapporterande personlighetstest bara når en bit på vägen.

 

Referens

Berry, C. M., Carpenter, N. C., & Barratt, C. L. (2011, December 26). Do Other-Reports of Counterproductive Work Behavior Provide an Incremental Contribution Over Self-Reports? A Meta-Analytic Comparison. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0026739

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.