SIOP. En sammanfattning efter två dagar

En stor behållning på SiOP konferrenserna brukar vara utställningen, där alla testförlag och konsultföretag får presentera sina tjänster och produkter. De som är huvudsponsrorer på SIOP i år är Aon Hewitt, Hogan Assessment System och The Society for Human Resource Management (SHRM). De har därför en framträdande roll på utställningen.

Förutom de bokförlag som finns representerade är det sparsamt med nyheter i år. Emotional Intelligence (EI) har ingen plats i år på de vetenskapliga presentationerna men finns representerat i form av självhjälpsböcker på utställningen. MHS som förlägger EI-test gör inte reklam för företaget, istället marknadsför de bara produkten, MHS har istället för att satsa på det vetenskapliga köpt en betald presentation av deras EI test. Inget av testförlagen har några särskilda nyheter, överhuvudtaget är det väldigt lite som händer på testområdet. Istället försöker förlagen att kapitalisera på nya koncept men med samma testpoäng, det är tex en sammanblandning bland företrädarna för konsult och tesförlag vad som är kompetenser och vad som är personlighet.

En stor fråga på seminarierna är om hur obevakad internettestning påverkar testresultat vilket inte behandlas bland företagen på utsällningen. Begåvningstest finns knappt representarat på utställningen men finns flitigt representerat på seminarerna. Två stora testförlag finns ej representarade på utställningen, varken Pearson Assessment eller Hogrefe har utställningar i år, mycket tyder på att de stora förlagen backar på detta område och konsultfirmor med egna testlösningar (Valtera, PDI, DDI) tar över marknaden. En annan analys är att det är konsultföretagem som behöver uppmärksamhet på denna typ av tillställning och att de stora förlagens kunder finns inom andra områden som inte finns representerade på SIOP. En liten uppstickare är Siena Reasoning test, ett begåvningstest som av förlaget sägs ej diskriminera vissa entniska grupper (ett hett ämne här i USA). På ett seminarium igår fick dock detta test mycket kritik av forskare som istället menar att detta test knappast ens mäter generell begåvning.

På en av de workshop som hölls innan SIOP började viades att just generella begåvningstest differentierar även på toppen, tom inom den 99 percentilen!

Presentationen om ISO 10667, bedömningstjänster i arbetslivet var välbesökt. Förutom det amerikanska perspektivet diskuterades det europeiska perspektivet på certfiering. I USA kommer inte inom den närmaste tiden någon certifiering introduceras, i England har ett pilotprojekt sjösatts för att testa en processcertifiering, dock endast för den del av standarden som berör leverantören. I Sverige har det svenska standardiseringsinstitutet inte visat något intresse för processcertifiering, istället har både SIS och Det Norske Veritas visat intresse för en personcertfiering, vilket inte är möjligt eftersom ISO 10667 är en processstandard. Publiken var försiktiga i kommentarerna, en oro vad detta kommer att innebära ventilerades, men en av förträdarna för det SHRM:s standardiseringsavdelning menade att tåget redan gått, och det är bara att välja om man vill hoppa på nu eller senare, stora organisationer har visat ett stort intresse för denna typ av tjänstestandards och det är bara en tidsfråga innan leverantörer måste förhålla sig till ISO 10667. Återkommer vad som hände tredje dagen.

Anders

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.