Testdagen 23 maj börjar närma sig. Är du anmäld?

Det är nu hög tid att anmäla sig till årets testdag. Du kan både få kunskap av våra duktiga föreläsare och diskutera nyheter inom psykologisk testning, sju företag är anmälda till utställningen.

Det ser ut att bli en intressant dag, där det övergripande temat är ”säkra rekryteringar”. Är du intresserad av en utställarplats? Kontakta Hanna Hesser Nordin, hanna@sverigeshrforening.se

Om du vill anmäla dig gå in på följande sida

http://www.sverigeshrforening.se/Events/Testdagarna/

VÄLKOMNA

PROGRAM

09.00 – 09.15 Inledning 

09.15 – 10.00  Kognitiv och emotionell begåvning i förhållande till hälsa
Professor Bo Melin, Karolinska Institutet

Bo Melin kommer att tala om kognitiv och emotionell förmåga uppmätt i unga år hos män
och deras betydelse för hälsa och karriärutveckling senare i livet.  Utifrån en hypotes
”System integrity hypotesen” som duellerar frågan om biologi och miljö ställer han också
frågan om det är den kognitiva förmågan i sig som främjar hälsa eller om det är andra och till
den kognitiva förmågan sekundära faktorer som förklarar dessa samband.
Han kommer också att diskutera ”meritokratins” för- och nackdelar.

10.00 – 10.30 Screening som säkerhetsåtgärd

Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef i Botkyrka

Hur förebygger och förhindar man intern brottslighet där screening, eller bakgrundskontroller,
är en viktig del av åtgärderna. Metoderna för screening är många, alltifrån etablerade analytiska
persontester till användandet av öppna källor på Internet som t.ex Google och Facebook.
Hur långt bör man gå – hur långt får man gå? Och vad fyller det för syfte? I det långa loppet
tjänar företaget eller myndigheten på ett nära samarbetet mellan säkerhets- och HR-chefen.

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.45. ISO 10667. Var står vi?
Anders Sjöberg, Docent i psykologi vid Stockholms universitet

En global ISO-standard för bedömningstjänster i arbetslivet har nu funnits på marknaden
ett halvår. Syftet med ISO 10667 är att effektivisera bedömningsprocesser som avser
beslut angående exempelvis anställning, lön, utveckling och omorganisationer.  ISO 10667 är
det mest genomgripande internationella arbete som har genomförts för att säkra kvaliteten i
bedömningsprocesser i arbetslivet. Detta pass kommer att 1) Introducera er till ISO 10667; 2)
Berätta om hur ISO 10667 har använts av både uppdragsgivare och leverantörer, och 3) Diskutera
en eventuell certfiering enligt ISO 10667.

11.45 – 13.15 Lunch


13.15 – 14.15 ISO 10667 i praktiken
Verkliga fall där ISO 10667 har använts av både uppdragsgivare och leverantörer kommer att presenteras.

Anders Gagnerud, Personalstrateg, Huddinge kommun, Maria Åkerlund Sandahls och Helen Strandgren
Verksamhetsansvarig, certifiering SIS Förlag.

14.15 – 14.45 Kaffe


14.45 – 15.15 Talent Management in a Global context
Pär-Anders Pehrson
VP Leadership & Culture, Group Function HR & Organisation, Aktiebolaget LM EricssonTalent Management i ett globalt perspektiv. Om hur man bygger en global process och
implementeringen och hur man tillvaratar personer i en global process.

15.15 – 15.45 Polisen, Talent Management Assessment
Tomas Rosenberg, Chef Strategienheten på Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen.

För att identifiera potentiella chefer har Polisen utvecklat inhouse Assessment Center.
Polisen har använt Assessment Center sedan 2005. Första åren var det ett rent
utvecklingsAC i samverkan med Malmö Stad, Region Skåne och Försäkringskassan.

15.45 – 16.00 Bensträckare

16.00 – 16.30 Human Due Diligence – fördjupade bakgrundskontroller vid senior rekrytering och vid förvärv
Björn Modée, vd för Look Closer AB

Under de senaste åren har många företag och organisationer introducerat bakgrundskontroll
av nyckelpersonal som standard vid rekrytering och förvärv. Möjligheten att använda
offentlig information för att skydda företagets varumärke och anställda mot personer
som anses olämpliga gör Sverige nära på unikt i ett internationellt perspektiv.  

16.30 – 17.00 Krisbeteende och krispersonlighet
David Morgenstern, Legitimerad Psykolog, Chef för Cubiks
Hanna Larsson, Konsult, 4C Strategies AB

4C Strategies och Cubiks utvecklar just nu ett verktyg som knyter personlighet till faktiskt
beteende i en krissituation. Med stöd från Vinnova driver vi ett projekt där vi observerar hur
deltagare i extremt realistiska katastrofsimuleringsövningar agerar under stark press och kopplar
till personlighet. Resultatet är ett nytt sätt att förutsäga krisreaktioner och förbereda individer
för krisledningsarbete.

17.00 Avlutning

 

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.