Networks Psychometrics

Forskare från Nederländerna har tagit fram en ny modell för att psykometriskt analysera testdata.

Analysen kan visualera hur komplexa resultat kan förstås utifrån ett kausalt system. Denny Borsboom, som leder forskningen, berättade om det nya systemet och vilka konsekvenser de kommer att bli för diagsnostiseringen av psykopatologi. I framtiden kommer psykologen/psykiatrikern ha ett databaserat program som kommer föreslå diagnos och behandling som tar hänsyn till tidigare forskning och personens unika situation.

Angélique O.J. Cramer har analyserat data hur detta system ger en ny bild av forskningen om depression som kan  förklara hur den unika individen samvarierar med gruppen. Sacha Epskapmp visade oss hur networks psychometrics kan visualiseras, och Verena D. Schmittmann hade anlalyserat hur samtliga diagnoser i DSM IV kan sammanfattas i en ”giant component”. Bilden ovan visar hur komplext NEO PI är som mäter Big Five modellen av personlighet. Bilden visar att B5 inte är oberoende av varandra och att det är Neuroticism är den övergripande faktorn i personlighet. Bilden visar hur alla 240 item är relaterade av varandra, analysen öppnar upp möjliheter för både den tillämpade forskningen om personlighet och hur testresultat avseende alla typer av test kan analyseras i framtiden.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.