Hur komplext är ditt arbete?

Vid ett besök på ett konsultföretag hamnade jag i en diskussion om hur en rekryteringskonsult kan komplexitetsbedöma ett yrke.

Ofta delas validitetsstudier upp i hur komplext yrket är. Det är väl känt att ju högre komplexitet i arbetsuppgifter desto högre validitet för ett generellt intelligenstest. När det gäller begåvningtestning så visar den senaste meta analysen en operationell validitet på .65 för medelkomplexa arbeten, men för de minst komplexa yrkena ligger validiteten på .39 och för de yrken med mycket komplexa arbetsuppgifter ligger validiteten på över .70 (Schmidt, Schaffer & Oh, 2008).

Att bestämma komplexiteten för att sedan veta hur begåvning ska vägas in i en beslutsprocess tar tid och ställer höga krav på arbetsanalysen och på den som gör analysen. En genväg som ofta räcker gott väl är att titta på O*NET. O*NET är en gratistjänst, som psychometrics tidigare tipsat om, där varje kravprofil delas upp i kunskaper och förmågor som krävs för varje enskilt yrke. Dessutom beskrivs komplexiteten i varje yrke samt även vilka intressen och värderingar som är signifikanta för yrkena.

För att kontrollera vilken komplexitet det finns i det yrke som är av intresse kan man antingen kolla in SVP (Specific Vocational Preparation) som står för hur mycket tid som krävs för en typisk yrkesutförare att lära sig yrket. SVP uttrycks som ett numeriskt värde (1-9). Ett enklare sätt är att titta vilken ”Job Zone” yrket ligger i. Det finns 5 ”Job Zones” som beskriver hur komplext arbetet är. Många uppgifter inom t.ex poliskåren bedöms som medelkomplext därför är .65 en bra uppskattning av begåvningstesters validitet för urval inom polisyrket.

Alla bedömda yrken återfinns på denna länk, kolla in just ditt yrke?

http://www.onetonline.org/find/zone

Anders

Referenser
Schmidt, F. L., Schaffer, J. A. & Oh, I. (2008). Increased accuracy for range restriction corrections: Implications for the role of personality and general mental ability in job and training performance. Personnel Psychology, 61, 827–868.

 

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.