Nytt strukturerat system för att poängsätta Wartegg

Nedan kommenterar Malin Holm den tveksamhet som framförts avseende användningen av Wartegg som urvalsmetod.

Vilket scoringsystem man använder är naturligtvis av avgörande betydelse, och där står också Warteggmetoden vid ett lika avgörande vägskäl.

Ursprungsmannens Ehrigg Wartegg bidrag begränsas numera till att handla om det omsorgsfulla urvalsarbete han gjorde med att ta fram stimulustecken, medan hans teori såväl som scoring blivit både svårtillgängliga och otidsenliga.

Sedan 1983, under nästan 30 år, har Alessandro Crisi (psykolog och universitetslektor i klinisk bedömning vid Roms universitet ”La Sapienzia”) utvecklat en strukturerad metod för kodning och analys av Wartegg. Precis som Rorschachtestet genomgick många olika utvecklingsfaser fram till att John Exner i slutet av 60-talet gjorde sitt omfattande arbete för att standardisera och validera scoringen av Rorschach Comprehensive System (RCS), vilket också möjliggjort all den vidare forskning som det testet genomgått, har Crisi Wartegg System (CWS) öppnat helt nya möjligheter inom detta område för Warteggtestet.

I en jämförande studie mellan CWS och de psykologiska tester som används för urval till marinens sjökrigsskola i Livorno visade en mycket hög överensstämmelse mellan CWS och MMPI-2 och mellan CWS och Guilford-Zimmermann (Crisi, A. 2010) och CWS används sedan 2002 kontinuerligt som ett urvalsinstrument av den italienska armén och flottan. CWS är lämpligt för gruppadministration och ger en grundlig utvärdering av många personlighetsaspekter. Scoringen är strukturerad och CWS innehåller programvara för utvärdering, urvalsversion eller klinisk version, och tar relativt kort tid att administrera, bedöma och tolka. CWS har många paralleller med Rorschach CS, bland annat erhålls genom scoringen ett antal index där ett av de viktigaste är grad av psykopatologi.

CWS når nu ett betydande internationellt intresse. Stephen E. Finn, Ph.D., grundare av Center for Therapeutic Assessment i Austin, Texas (och Milano, Italien), tidigare ordförande för SPA 2000-2002 och en populär föreläsare i Sverige, skriver i ett globalt utskick till SPA:s medlemmar ” … and it is this system [CWS] that has impressed me and my colleagues. Those of us who completed the advanced training have been so excited about the Wartegg that we are now assisting Dr. Crisi to collect American normative data for the test. My colleagues and I have been astounded at the detailed and useful information the Wartegg yields about assesses. In some ways, the information is comparable to what one may get from the Rorschach, but the Wartegg also shows substantial correlations with the MMPI-2”.

Wartegg och Rorschach har också använts parallellt på samma personer för att göra oberoende bedömningar som visar mycket hög överensstämmelse (Crisi, A., Shorey H., 2009). Det översätts nu till flera språk och tycks fylla ett tomrum efter ett kostnadseffektivt, enkelt med ändå performancebaserat test, med de fördelar som tidigare nämnts. Den 4 september arrangerar Svenska Rorschachföreningen ett heldagsseminarium med Alessandro Crisi för den som vill göra en första bekantskap med administration och scoring av Wartegg enligt CWS.

I samarbete med prof. Christer Sandahl på institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på KI genomför undertecknad nu en svensk norm- och validitetsstudie av CWS.

Så Anders, jag kan glädja dig med att vägen kanske inte är så lång ändå, inte alls så lång.

Malin Holm

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Delta i diskussionen

1 kommentar

  1. Tack Malin för ditt inlägg. Jag tycker det är bra att nu valideringsstudier genomförs, det är alltför sällan detta genomförs i Sverige. Malin du får gärna säga till när ni har resultat klara av era studier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.