Gammalt begåvningstest blir till nytt intelligenstest (Delta-R)

Genom ett unikt samarbete mellan Hogrefe och Alumni kommer gårdagens begåvningstest komma till användning i dagens arbetsliv. Det är det gamla testet Delta-Batteriet som nu finns i utprövningsversion, Alumni är nu först ut att pröva det nya testet.

Vid Stockholms högskola inrättades från 1937 Institutet för psykologi och pedagogik. 1944 blev institutet formellt fristående från högskoleinstitutionen med namnet Stockholms högskolas institut för praktisk psykologi. Institutet upplöstes 1980.

Ett test som utvecklades under PTI:s ledning var Deltabatteriet (Börjesson, Gamberale, Kihlman & Santesson, 1970). Deltabatteriet är ett intelligenstest som utvecklades för att administreras individuellt och i grupp. De ingående deltesten bygger på den dåvarande teoretiska utgångspunkten att de olika delarna mäter av varandra oberoende faktorer, den sk faktorteorin. Den ursprungliga versionen av Deltabatteriet består av 12 deltest. Nu har preliminära statistiska analyser slutförts på samma data som samlades in på 1969! Dessa analyser har utmynnat i en utprövningsversion. Förhoppningsvis kommer Alumnis och Hogrefes samarbete leda till ett av de vassaste intelligenstesten på marknaden

Naturligtvis kommer Psychometrics berätta mer om detta de kommande veckorna.

Trevlig helg

Anders

Referens

Deltabatteriet. (1970) Stockholm: Psykologiförlaget AB.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.