Psychometrics ger utbildning för forskare vid Mälardalens högskola

Idag genomfördes den första dagen av avancerad datanalys för forskare vid Mälardalens högskola. Forskarna som kommer från olika områden inom den psykologiska forskningen fick kännedom om hur latenta variabler kan användas för att förkasta eller bekräfta teorierna bakom deras mätinstrument.

På utbildningen togs också upp att vid mätning av latenta variabler består de poäng som utgör basen för sambandsberäkningen av olika typer av mätfel, som måste tas hand om när psykologiska teorier testas. Mätfel kan uppkomma av en mängd olika orsaker. Vid personlighetsmätning kan tex social önskvärdhet vara upphovet till mätfel, dvs personerna vill framställa sig i bra dager inför intervjuaren. Ett annat exempel på mätfel kan vara mer slumpmässigt, tex att just den dagen personen besvarar en enkät har något hänt som påverkar personens svarsmönster. Båda typer av mätfel går att beräkna med Struktur-Ekvations- Modellering (SEM). För praktiker är det viktigt att veta hur mätfel i deras beslutsunderlag uppkommer. Psychometrics tackar deltagarna för denna första dag och vi ses igen den 5 november i Eskilstuna

Johnny Hellgren & Anders Sjöberg

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.