Det här hände dag 2 på SIOP

bild Hilton

Denna dag började med att jag deltog i en paneldiskussion där jag representerade den svenska synen vad som är bra med ISO 10667 ur ett ”selection” perspektiv. Andra i panelen var Dave Bartram (UK), Nancy Tippins (US) och Peter Macqueen (Australien). Moderator var Rosalind Searle.

Panelen kunde konstatera att det finns ett stort intresse för ISO 10667, men att intresset är fokuserat på Europa, mycket tack vare Toni Ahlströms perspektiv att starta en LinkedIn grupp (Tack Toni från hela panelen). Det rör på sig när det gäller certfieringssystem där UK och Norge ligger längst fram. Fördelar och nackdelar med en certifieringsordning diskuterades samt en förhoppning från några i publiken att standarden skulle vara gratis istället för att som idag kosta en hel del pengar. Inte minst från studenter blir det ett hinder att de måste betala för standarden konstaterades. En utmaning är också att få båda delarna av standarden att leva, när certfieringstinstituten i Norge och UK nu drar igång är det endast del 2 (krav på service provider) som är i fokus, detta tycker jag är olyckligt, det är två parter i processen och det bör uppmärksammas av certifieringsinstituten.

Efter detta presenterade jag, tillsammans med Kristina Langhammer resultatet av urvalsgruppens studie om beslutsfattande bland svenska rekryterare (se tidigare inlägg). En hel del intresserade kom förbi för att titta på vår poster. Vid samma postersession träffade jag också Bennet Postlethwaite som forskar om intelligens, utbildningsprestation och arbetsprestation (se tidigare inlägg). Jag berömde honom för en ytterst intressant avhandling och han lovade att skicka mig en kort sammanfattning av vad han kommit fram till. Jag nämnde också att en av mina doktorander (Stefan Annell) har data som delvis kan testa Bennets idéer om vilka test som är bäst prediktorer.

”Big data” är ett stort ämne på SIOP i år, dock är det svårt att förstå vad som egentligen är nytt, som researcher har det alltid varit så att ”big data” är bra så länge du har bra mått en god teori att testa. På seminariet ”BIG DATA: A Big Opportunity for Industrial and Organizational Psychology” (ca 450 åhörare i publiken) gav Todd Carlislie från Google exempel på hur de med data på sina anställda både ändrat deras kostvanor samt kunnat förutsäga vilka som kommer att lyckas vid anställningar. Dessutom hade de förändrat sin belöningsmodell efter att man gjort experiment på anställda där de fick välja mellan olika alternativ att bli belönade på. Google är ett exempel på en organisation som lyckats på grund av ett analytiskt tankesätt som bygger på data, inte intuition.

En alltid lika rolig Eugene Burke från SHL förklarade för oss i publiken hur de nyttjar deras databas med 4 miljoner personerns testresultat, men påpekade att för att få gehör för sina resultat har du fem minuter på dig att presentera resultatet för beslutsfattare i organisationer, har du inte övertygat dem då så är det kört. Eugene kunde också ge exempel på där man hjälpt en organisation att hitta talanger inom egna ledet, trots att de själva var 100% övertygade om att de inte hade de talangerna fanns framför näsan på dem.

Det är en skillnad hur olika grupper av analytiker (psykologer attackerar data), psykologer har ofta en teoretisk utgångspunkt när de börjar analysera data, medan statistiker kör mer teorilöst, fördelar och nackdelar med dessa synsätt diskuterades, konstaterade hela panelen.

Janet Manzullo från Time Warner har med hjälp av analys av stora datamängder en konstant levererans av beslutsunderlag som stödjer deras chefer att ta beslut baserat på empiri. Debora D. Mitchell från företaget Sprint har kunnat identifiera att 37% av högpresterare lämnar urvalsprocessen innan de blir erbjudna jobbet, med andra ord företaget tappar talanger under urvalsprocessen. Hon berättade också att deras resultat säger att en bra prediktor till om anställda sa upp sig från Sprint var helt enkelt var de bodde!

Jag avslutade eftermiddagen med att sitta i ett möte med den nya ”Editorial Board” för SIOPs egna bokserie SIOP Professional Practice Series.

Good night Houston

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.