Nya riktlinjer för testgranskning i Europa sammanfattas i ny artikel

I en ny artikel presenterar en europeisk expertgrupp nya riktlinjer som kommer att gälla i flera länder avseende granskning och kvalitetsssäkring av psykologiska test. Ordförande för denna grupp har Arne Evers (Nederländerna) varit. Nu har en artikel publicerats i tidskriften Psicothema som beskriver de nya riktlinjerna.Psichotema_2

Artikeln är författad av samtliga länders representanter som deltagit i det flera år långa projektet. Expertgruppen, som organiseras av ”European Federation of Psychologists’ Association” (EFPA),  är en övergripande organisation där samtliga europeiska länder är anslutna genom sina respektive lands fackliga organisationer (i Sverige är det Psykologförbundet). I Sverige kommer nu Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) och i Norge kommer Det Norske Veritas (DNV) att använda de nya riktlinjerna, förmodligen redan från hösten 2013.

EFPA:s nya riktlinjer att gälla i Europa vid granskning av psykologiska test. Nu ska i ärlighetens namn sägas att det endast gäller, Sverige, Norge, Spanien, Nederländerna och England där det finns en granskningsprocess som tidigare beskrivits på psychometrics.se Min bedömning är att expertgruppens arbete kommer att få implikationer för hur test bedöms i dessa länder.

Det är framförallt utvecklingstendenser inom psykologisk testning som; internet baserad testning, nya psykometriska metoder (ex, Item Response Theory & Continous Norming), ny definition av validitet och en mer djupgående genomgång av reliabilitetsmått som varit drivande argument för en en revidering av tidigare riktlinjer.

Det som jag tycker är den viktigaste uppdateringen är att utgångspunkten för belägg för att ett test fungerar är; testleverantörens påstående vad testet går att använda till. Om en testleverantör säger att ett test endast ska användas för screening av jobbsökande kandidater där minst 10 sökande ska ingå i testgruppen, är det endast det som ska ledas i bevis. Säger däremot en testleverantör att ett test kan användas för screening, chefsurval och utveckling krävs belägg för samtliga områden.

Detta kan tyckas självklart, men tyvärr har en del test glidit igen granskningsprocessen med alltför svaga belägg vid jämförelse av vad säljare säger att testet kan användas till. Samtliga nyheter i dessa riktlinjer går att läsa mer om i denna artikel.

Psicothema, 2013, Vol. 25, 283-291. http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=4112

ASSESSING THE QUALITY OF TESTS: REVISION OF THE EFPA REVIEW MODEL Psicothema, 2013, Vol. 25, 283-291.

Arne Evers, José Muñiz, Carmen Hagemeister, Andreas Hstmælingen, Patricia Lindley, Anders Sjöberg and Dave Bartram 

Background: Diverse national and international organizations have been developing projects for many years to improve testing practices. The main goal of this paper is to present the revised model of the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) for the evaluation of the quality of tests. This model aims to provide test users with rigorous information about the theoretical, practical and psychometric characteristics of tests, in order to enhance their use. Method: For the revision of the test review model, an EFPA task force was established, consisting of six European experts from different countries, who worked on the update of the previous European model, adapting it to the recent developments in the field of psychological and educational measurement. Results: The updated EFPA model provides for the comprehensive evaluation of tests. The first part describes test characteristics exhaustively, and in the second part, a quantitative and narrative evaluation of the most relevant psychometric characteristics of tests is presented. Conclusions: A revision of the European model for the description and evaluation of psychological and educational tests is presented. The revised model is analyzed in light of recent developments in the field.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.