Nytt uppdrag för urvalsgruppen: Åklagarmyndigheten

åklaSedan tidigare har Försvarsmakten anlitat urvalsgruppen vid Stockholms universitet för att utvärdera urvalsprocesser. Nu är det dags för ännu en myndighet i Sverige att ta urvalsfrågan seriöst. Åklagarmyndigheten har anlitat urvalsgruppen för att utvärdera deras urvalsmodell. Datainsammlingen startar under hösten och rapporten planeras att vara klar i början av januari 2016.

Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen. Sedan 2003 tillämpar åklagarmyndighteten en rekryteringsmodell för rekrytering av åklagaraspiranter som innehåller psykologiska test, strukturerad intervju samt referenstagning. De psykologiska test som användes är både personlighetstest och intelligenstest.

För att validera urvalsprocessen från bedömning till urvalsbeslut är syftet att ta reda på om det finns ett samband mellan bedömningsresultat och senare prestation som åklagare. Som kriterier kommer ca 15 viktiga faktorer att bedömas som visat sig viktiga för en bra prestation som åklagare. Studien hoppas kunna besvara följande frågeställningar.

• Finns det samband mellan bedömningsresultat vid en uppföljning efter 5 år av de rekryterade åklagarna?

• Hur svagt/starkt är sambandet mellan bedömningsresultat och prestation?

• Vilken praktiska konsekvenser får resultatet för hur urvalsprocessen i framtiden ska se ut?

Några mer specifika frågeställningar är:

• Bör den sammanlagda bedömningen av test och intervju ha en annan viktning i jämförelse med hur dessa viktas idag?

• Bör andra egenskaper mätas och viktas in som beslutsunderlag?

Projektledare för Åklagarmyndigheten är Bitr Personaldirektör Margareta Sandholm.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.