Män och kvinnors självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan vid rekrytering

trash2Narcissism är en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan. Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa. Om personer har narcissistiska drag tänker de tankar om sig själva; att de har en naturlig talang att leda andra människor, att de vill vara i centrum för allas uppmärksamhet, och inte minst tänker de att det är enkelt att manipulera andra människor för att få den bekräftelse de så väl förtjänar. Således älskar dessa människor sig själva, utöver det vanliga. Om du inte känner igen dig själv i beskrivningen så tror jag du har haft någon chef som kanske kan passa in på denna beskrivning? Var det en man eller en kvinna?

Den första att diskutera dessa säregna egenskaper var naturligtvis psykologins fader himself Freud. Han menade att dessa grandiosa drag fanns främst hos kvinnor. Men forskningen fram tills idag talar delvis emot Freuds antaganden. Sammanfattningen mellan män och kvinnor i narcissistiska drag publicerades i senaste numret av Psychological Bulletin med Emily Grijalva som forskningsledare.

Forskarna hade den övergripande hypotesen att män har en mer grandios inställning till sig själva i jämförelse med kvinnor därför att de socialiseras in i den rollen tidigt i uppväxten. Men att kvinnor har ökat dessa grandiosa drag från 70-talet och framåt för att samhällsutvecklingen generellt ”promotar” dessa drag även hos kvinnor.

Så vad blev då resultatet. Jo män (i medel) har mer grandiosa tankar om sig själva (i jämförelse med kvinnor), detta kan ta sig uttryck i att de vill överglänsa andra (både män och kvinnor), men skillnaden är förhållandevis liten. Av de närmare en halv miljon personer som ingår i studien hade män 0,26 standardavvikelse högre värde i jämförelse med kvinnor. Det var ingen skillnad över tid, så det gick inte att bekräfta att samhällsutvecklingen hade påverkat dessa drag hos kvinnor. Det betyder att om du väljer att anställa en person som vid anställningsintervjun säger att hen har en naturlig talang att leda andra människor, att hen vill vara i centrum och att hen kan förstå hur andra människor tänker, då är det 54% större sannolikhet (i jämförelse om du singlar slant då är det 50% chans) att du anställer en man istället för en kvinna. Det kan tyckas inte vara en så stor effekt, men med tanke på hur många chefer som anställs varje år kan det få stora effekter.

Men kan det inte vara bra att tycka om sig själv som chef, att känna att man är bättre än andra, kan inte detta leda till att man blir en bra chef?

Kanske, men detta självförtroende ska inte sammanblandas med vad som händer inom personen som har narcissistiska drag som går förbi allmänhetens ”feel good” om sig själva. De som har extrema värden på narcissism när detta testas vid tex rekrytering överdriver sina goda sidor, är närmast besatt av fantasier om obegränsad framgång, tycker sig vara väldigt speciella och kräver en beundran av sina kommande medarbetare. I själva verket är det bra att ha ett medelvärde på dessa skalor. Detta fann samma forskningsgrupp ledd av Emily Grijalva. Om personer som testas innan rekrytering har höga värden på skalor som fångar narcissism verkar detta leda till att de väljs som ledare (eng Emergence), och tvärtom låga värden betyder att de inte väljs som ledare. Däremot finns det inget samband alls mellan höga och låga värden hur bra ledare de blir (eng Effectiveness). För att bli en bra ledare ska du istället ligga runt medelvärdet, alltså tycka om dig själv lika mycket som människor i allmänhet gör.

Så ur ett individperspektiv är det bra om du är man och tycker om dig själv utöver det vanliga då har du en god chans att väljas som chef (om du nu vill det). Ur ett organisationsperspektiv däremot, välj de som är som de allra flesta (när det gäller den grandiosa framtoningen), då får du bättre chefer och diskriminerar inte kvinnor.

Referenser

Grijalva, E., Newman, D. A., Tay, L., Donnellan, M. B., Harms, P. D., Robins, R. W., & Yan, T. (2015). Gender differences in narcissism: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 141, 261-310.
Grijalva, E., Harms, P.D., Newman, D. A., Gaddis, B., & Fraley, R. C. (2015). Narcissism and leadership: A meta-analytic review of linear and nonlinear relationships. Personnel Psychology, 68, 1-47.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.