Avhandling om polisrekrytering

stefan2På fredag är det dags för Stefan Annell, Stefan disputerar på sin avhandling ”Hållbar polisrekrytering: Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval”. Stefan försvarar sin ”tes”  den 18 september 2015, kl 10.00 i sal U31, Frescati Hagväg 8, plan 3, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Stefans avhandling utgår från rekrytering och urval av poliser men frågorna som undersöks är av mer generellt intresse. Projektet utgår från en bred ansats och täcker flera aspekter som är relevanta vid rekrytering av poliser. En aspekt som undersöks är värdet av att kombinera flera olika slags urvalsmetoder såsom begåvningstest, personlighetstest, fysiska test och bedömarbaserade metoder (t.ex. intervjuer). En annan aspekt handlar om värdet av att beakta flera olika utfallsmått (t.ex. prestation, arbetstillfredställelse, viljan att stanna i yrket och hälsa) och flera uppföljningstillfällen (dvs. efter två års polisutbildning, sex månaders aspirantutbildning och efter ett års anställning som polis). En tredje aspekt handlar om den relativa betydelsen av olika urvalsfaktorer (t.ex. begåvning och personlighet) i förhållande till psykosociala arbetsmiljöförhållanden (t.ex. arbetsbelastning, återkoppling, och utmaningar till arbetet) för nya polisers arbetsrelaterade attityder och beteenden när de börjar arbeta. Ytterligare aspekter som berörs är mätning med så kallade bifaktormodeller och den relativa betydelsen av olika begåvningskomponenter (t.ex. generell begåvning och verbal förmåga) vid prediktion av prestation.

Opponent är professor Kristina Westerberg, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Stefans handledare är professor Magnus Sverke, och professor Petra Lindfors, båda vid Psykologiska institutionen.

Bild2

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.