Ny blogg om urval. Välkommen till e-psychology selection!

e-selection2En ny intressant blogg om evidensbaserat urval har startats. Se nedan information från första inlägget, och här är länken (klicka här).

Arbetslivet är fullt av olika former av person-, prestations- eller potentialbedömningar. Få personer får nog en anställning utan att först ha blivit bedömda i en anställningsintervju eller liknande och när man väl är anställd får man nog gott räkna med att få sin arbetsprestation bedömd under mer eller mindre strukturerade former.

Bedömningar av arbetsprestation eller i samband med personalurval får betraktas som en av psykologins mer utforskade grenar. Tack vare tusen och åter tusen empiriska studier vet vi idag ganska mycket om hur rekryterings- och urvalsprocesser bör utformas och hur medarbetares beteenden och insatser på arbetsplatsen bör utvärderas. Trots detta är ett evidensbaserat förhållningssätt till personalurval och prestationsbedömningar allt annat än en självklarhet – vilket får konsekvenser för såväl verksamhet som står för bedömningarna som den kandidat som bedöms eller den medarbetare som får sin arbetsinsats utvärderad.

Idag vet vi ganska väl vilken information vi bör samla in om våra kandidater när vi står inför att anställa någon. Vi vet också hur vi bör använda denna information. Dessvärre är det inte alltid så att den faktiska effektiviteten hos metoderna för informationsinsamling (intervjuer, testresultat och liknande) och i metoderna för att tolkning av informationen, stämmer med vår intuitiva uppfattning. Detta gör att ett evidensbaserat förhållningssätt till personalurval inte nödvändigtvis ter sig som det mest naturliga, trots att det rent resultatmässigt är att föredra.

Här i bloggen kommer vi löpande skriva om urvals- och bedömningstjänster i syfte att förmedla den bild av området som målas upp i den gedigna forskningsbas som producerats genom åren. Förhoppningen är därmed att vi skall kunna redovisa vad forskningen säger om hur man bör gå tillväga för att optimera sina nyrekryteringar. Det är vår övertygelse att ett mer evidensbaserat förhållningssätt till bedömningar och personalurval ger tryggare och mer transparenta bedömningsprocesser som är både träffsäkrare och mer rättvisa. Följ oss gärna!

Detta stödjer jag till 100%.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.