ISO 10667

En global ISO-standard för bedömningar i arbetslivet är nu verklighet. Syftet är att effektivisera bedömningar vid exempelvis rekryteringar, urval och intervjuer. 

– Detta är det mest genomgripande internationella arbetet som har blivit genomfört för att säkra kvaliteten i bedömningsprocesser, säger Anders Sjöberg, ordförande i den svenska kommittén som medverkat till att ta fram den nya standarden.

De senaste fem åren har experter från professionella psykologorganisationer, forskningsinstitut, testleverantörer och rekryteringsföretag från mer än 16 länder deltagit i utvecklandet av den nya standarden. Resultatet, ISO 10667, är ett styrdokument som ska underlätta för både utförare av arbetsbedömningar och kunder.

– Målet är att göra bedömningstjänsten transparent och tydlig. Med andra ord höja kvaliteten och öka insynen. I förlängningen leder det otvivelaktigt till bättre och säkrare bedömningar, menar Anders Sjöberg.