Urvalsgruppen i Sheffield. Kristina Langhammer rapporterar om forskningsresultat

Just nu befinner jag mig i Sheffield, Storbritannien, på ENESER konferens (European Network of Selection Researchers). Min presentation av våra resultat i ovan nämnda studie har väckt väldigt positiv respons. Några av våra europeiska kollegor har visat intresse av att fortsätta forska inom området och även att samarbeta med oss.

Huvudpoängen dock är att den här forskningen är väldigt aktuell och väcker intresse.

Jag har också hunnit reflektera lite på våra resultat och mina slutsatser är följande:
– vi vet att rekryterare som har en intuitiv beslutsfattande stil kommer också att välja en helhetsbedömning dvs. holistisk urvalsförfarande. Däremot är frågan, vad är det som gör att rekryterare med en mer rationell orienterad stil väljer fortfarande helhetsbedömningen. Kan det vara så att man missbedömer urvalssituationens vikt?

– vi kunde inte påvisa kontextens betydelse för valet av urvalsstrategi. Detta betyder inte att den effekten inte finns. Vi behöver helt enkelt hjälp av praktiker, både rekryterare och anställande chefer, för att studera den effekten. Det jag vill säga är att vi behöver mer data.

– vi behöver också jobba med att öka förståelsen hos rekryterare och anställande chefer för vad mekanisk datainsamling och sammanvägning innebär. Då kanske försvinner rädslan för det okända och minskar risken för att vända sig gång på gång till något som är så opålitlig samtidigt så tryggt och varm som den egna magkänslan.

Återkommer under veckan med en kort sammanfattning om forskning som presenterades på konferensen dvs. senaste forskning inom området i övriga Europa.

Kristina

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.