Personlighet och team: vad säger forskningen?

grupp 3Personlighet-arbetsprestation sambandet undersöks ofta genom att personlighets -testa individer och sedan relatera resultatet till individuell arbetsprestation, ofta bedömd av närmaste chefen.

Men ibland är inte den individuella prestationen i fokus, istället kan intresse vara prestationen av en grupp. En vanlig tanke som jag ofta hör är att anpassa urvalet av individer så att de passar ihop i det team de ska arbeta i. Detta betyder att det skulle vara är en fördel att få en heterogen grupp där personers olika personlighet kan komplettera varandra för att maximera grupp-prestationen, men stämmer verkligen detta?

I en meta-analys (Bell, 2007) testas bland annat denna sk heterogenitets-hypotes. Denna hypotes går ut på en grupps maximala prestation uppnås om variationen i gruppens personlighet är stor. Eller, om samma personlighet finns i gruppen blir det ingen dynamik, och då sjunker hela gruppens prestation.

Resultatet av analysen av fem faktormodellens relationer visar att det inte finns stöd för heterogenitets-hypotesen. Ingen av faktorerna Stabilitet, Extraversion, Öppenhet, Sympatiskhet och Målmedvetenhet variation bidrar till prestationen i gruppen. Däremot visar studien att prestationen blir hämmad att ha en person med låg sympatiskhet i gruppen, då sjunker prestationen betydligt. Anledningen till att en person med mycket låg sympatiskhet inte fungerar i gruppen kan vara att hen är skeptiskt inställd till sin omgivning och antar lättare ett alltför kritiskt synsätt mot andra i gruppen. Dessa personer kan också vara stridslystna och hårdhudade, vilket inte främjar gruppdynamiken.

Så, svaret är nej, stöd finns inte för att en heterogen grupp presterar bättre i jämförelse med en homogen grupp avseende personlighet.

Däremot finns det stöd för att välja målmedvetna och känslomässiga stabila personer, dessa bidrar till gruppens goda prestation. Med andra ord, en grupp med bara personer som är stabila och målmedvetna är presterar sannolikt bra. Detta betyder att det som visat sig i forskningen tidigare, nämligen att målmedvetenhet och stabilitet utgör viktiga egenskaper för arbetsprestation, även gäller för team. Dessutom är det bra att ha begåvade människor i gruppen, allt enligt forskningen.

Referens

Bell, S. T. (2007). Deep-level composition variables as predictors of team performance: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 595-615.

Publicerat av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder in arbetslivet. Anders har utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer. Anders har publicerat böcker och vetenskapliga artiklar inom organisationspsykologi och psykologisk metodutveckling.

Delta i diskussionen

2 kommentarer

  1. Hmmmm. Jag "tror" dock fortfarande på att en mera heterogen grupp presterar bättre än en "klonad" grupp. EMELLERTID finns det många grupper, som inte fungerar så bra, dvs som gör att mångfalden leder till ett bättre resultat…

  2. Hej, mycket intressant artikel. Vad säger forskningen om heterogena grupper när det kommer till olika bakgrund hos varje person (istället för personlighet). Jag tänker på ålder, etnicitet, kön etc.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.