Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter (HRk) diskuterar ISO 10667

Vid ett möte idag kommer Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter (HRk) få information om hur ISO 10667 kan fungera i deras verksamhet. HRk har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Föreningens avsikt är att symbolen HRk ska garantera såväl användarna av konsulttjänster som de individer som kommer i kontakt …

Kompetensmodeller inom rekrytering, hur överens är experterna?

Ett vanligt scenario inför många rekryteringar idag är att hänvisa till företagets eller kommunens kompetensmodell. Innan man tar ett urvalsbeslut diskuteras ofta hur kandidaten ”matchar vår kompetensmodell”. Kompetensmodellen har jobbats fram av olika experter inom organisationer ofta tillsammans med en expert, på just kompetensmodeller. Resultatet blir en unik kompetensmodell för organisationen. Rent historisk är kompetensmodellen …

Utbildning i evidensbaserat urval

Evidensbaserat urval       Kunskapen inom urvalsområdet förändras snabbt och att nya metoder och processer blir ständigt aktuella inom detta område. Denna kursdag ger dig den absolut senaste forskningen inom området. Kursen vänder sig till dig som är uppdragsgivare och/eller leverantör av rekryteringstjänster. Utbildningen stödjer beskrivningen av bedömningstjänster i ISO 10667. Under 1 dags …

Personlighet och normbrytande beteenden på arbetsplatsen. Nya forskningsresultat.

Forskning har under många år visat att anställdas personlighet har betydelse för sannolikheten att en individ kommer att ägna sig åt saker som bryter mot gängse normer på arbetsplatsen, sk kontraproduktivt beteende.  Kontraproduktivt beteende kan vara att en person tar långa raster utan tillåtelse, är inte på jobbet utan legitim orsak eller medvetet, undanhåller nödvändig information …

Development of new IQ tests

Researchers at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science at the University of Gothenburg, Sweden, have created a computer program that scored up to 150 on specific portions of an IQ test: identifying patterns in pictures and number sequences. The research group has recently started collaborating with the Department of Psychology at Stockholm …

Ny version av ett av världens mest beforskade personlighetstest (NEO)

Förlaget PAR i USA har nu publicerat den nya versionerna av Big Five testet NEO, NEO-FFI-3 och NEO-PI-3. Det är forskarna Paul T. Costa och Robert R. McCrae som även denna gång står bakom utvecklingen. Av de personlighetstest som finns på marknaden är NEO i särklass det mest beforskade och menas av många vara själva definitionen av personlighetens fem …

ISO 10667 nu på svenska

ISO 10667:2011 del 1 & 2 är nu publicerat (Svensk/Engelsk version) och kan köpas genom SIS, Swedish Standards Institute, websida.  http://www.sis.se/sociologi-service-företagsorganisation-och-ledning-och-administration/tjänster/tjänster-för-företag/sis-tk-513 Du och din organisation kan påverka tillämpningen av ISO 10667. Välkomna att gå med i ”SIS Nätverk för ISO 10667” sänd email till : tiina.kikerpuu@sis.se Anders Sjöberg

Personlighet eller arbetsmiljö. Vad förutsäger anställdas engagemang?

I en nyligen publicerad artikel försöker forskarna svara på frågan vad som samvarierar med anställdas engagemang? Engagemang delas in i tre faktorer; 1) Engagemang för den organisation som personen arbetar för (Organisation), 2) Engagemang för de individer som personen arbetar med (Individ), och 3) Engagemang för förändring (Förändring). I samtliga fall var det närmaste chefen …

Belägg för en Kollektiv Intelligens Faktor, ”c”

I en nyligen publicerad studie i den ansedda tidskriften Science (Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi & Malone, 2010) fann forskarna en kollektiv intelligensfaktor, som är något utöver gruppmedlemmarnas genomsnittliga intelligens samt något utöver gruppmedlemmen med den högsta IQ poängen. Det har länge varit känt att intelligens kan beskrivas som en generell intelligensfaktor, och att den faktorn …

Därför fungerar inte psykologiska test vid urvalsbeslut

Validitet handlar om att rätt beslut ska tas utifrån tolkningen av ett testresultat. Även om ett test har goda psykometriska egenskaper (i form av statistiska mått) leder detta inte per automatik till att rätt beslut tas, eftersom själva resultatet lämnar öppet för en hel del tolkning. Testresultatet kan tolkas på två väldigt olika sätt. Det …