Jag är helt enkelt för smart! Intelligensens förmåga att påverka arbetsgruppen. Ny spännande forskning presenteras

Runt begreppet intelligens har funnits – och finns – en rik flora av olika teorier och modeller. Frågetecknen har ofta rört huruvida det finns ”olika sorters” intelligenser eller om intelligens är en enhetlig egenskap hos människan. En av de tidigaste teoretikerna, Charles Spearman (1904), såg begåvning som en i huvudsak odifferentierad, generell dimension, medan senare …

Dags att sluta citera Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998)?

Intelligens bedömt med ett begåvningstest har sedan Hunter & Schmidts artikel från 1998 stått i centrum för en effektiv urvalsprocess om intresset är att förutsäga en god arbetsprestation. Test som mäter problemlösningsförmåga har därför en central plats i rekryteringen för professionella rekryterare. Anledningen att denna typ av test fungerar är att en förmåga att lösa …

Psykologikonferens i Sydafrika

I år skippade jag SIOP och åkte istället till en konferens i Skukuza, Sydafrika, där jag är inbjuden att prata internationella standards, och hur vi använder dessa i Europa, samt hur evidensbaserad urval fungerar i praktiken. Nedan kommer några av mina anteckningar från konferensen.  Kolla in hela programmet här Skukuza är det huvudlägret för Kruger …

EFPA Certifieringsutbildning i arbetspsykologisk testning i Göteborg

OBS FULLT. ÅTERKOMMER SNART MED NYTT DATUM Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt efpa (läs mer om efpa här). Målgrupp Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering. Mål med utbildningen Denna utbildning kommer att …

Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering

EVENEMANG Datum: 10 april 2017 18:00 – 10 april 2017 19:00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie ”Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om framtidens …

Expertrollen för tolkning av psykologiska test är överskattad

Evidensbaserat urval EBU™ bygger på den senaste empiriska forskningen om hur tillförlitlig information om kandidater ska vägas samman till ett beslutsunderlag. EBU™ ska förutsäga (predicera) framtida relevanta beteenden på arbetsplatsen. EBU™ kan genom en helt automatiserat validerad process ge rekryteraren ett skarpt beslutsunderlag. Detta tillvägagångssätt är effektivt eftersom det är både snabbt och billigt. Detta …

Kompensatorisk beräkning av testpoäng vid rekrytering

Nedan förklarar jag skillnaden mellan två mekaniska tillvägagångssätt att kombinera information från ett personlighetstest och ett IQ test, gränsvärde modellen och den kompensatoriska modellen. Även om ett test visar goda psykometriska egenskaper leder detta inte per automatik till att rätt beslut tas, eftersom tomrummet mellan testningen och beslutet lämnar öppet för tolkning och därmed förvrängning …

Aversion mot algoritmer vid urvalsbeslut, ny forskning och egna tankar om framtidens rekrytering

Lika säkert som att algoritmer i genomsnitt är bra mycket effektivare i jämförelse med människor att väga ihop information för att förutsäga händelser, är det lika säkert att människor väljer sig själva framför algoritmer, forskarna kallar det algoritmisk aversion. Redan på 1950-talet (Meehl, 1954) visade forskning att den algoritmiska tolkningen är överlägsen den mänskliga när …