Sweden AB

Evidensbaserat urval EBU™

Se våra utbildningar

 
 

Urvalsbeslut bör baseras på

Twitter

What if we killed the job interview? https://t.co/9qKU0yDjnO

”Polisen måste bli effektivare – mer resurser hjälper inte” - https://t.co/3pW1wTd7Fy https://t.co/wXinmvlpFt

Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams - https://t.co/H88DujbCo7 https://t.co/H88DujbCo7

Här ska examineras uppsatser

Reflektioner om GDPR och arbetspsykologisk testning vid urval https://t.co/oz3sf8k8l5

Ladda fler...