ITC dag 3 och sammanfattning

Sammanfattningsvis visar min namnskylt till höger lite om denna konferens, lite slarvigt upplägg. De stackars utställarna (bla Cut-e och Pearson) hade knappt några besökare, liksom vi som hade posters, eftersom denna lokal med posters och utställare inte hängde ihop med de lokaler där seminarierna hölls. Flera av de seminarier jag var på liknade lite väl …

ITC började idag i Vancouver

International Test Comission, ITC, håller vartannat år sin återkommande konferens, i år i Vancouver, Canada. Efter några dagar i New York är jag och 400-500 andra testintresserade personer i Vancouver för att träffas och diskutera samtliga testområden; kliniska test, test inom skolans område och test inom arbetslivet. Detta är mitt femte ITC och fördelen med denna konferens är …

International Test Commission (ITC) 2016, Vancouver, Canada, July 1-4

International Test Commission (ITC) är en sammanslutning av nationella intresseorganistioner (bla fackföreningar), förlag och andra organisationer som arbetar för att främja en sund utveckling, utvärdering och användning av pedagogiska och psykologiska test. Nästa år är det dags igen för en konferens där eliten av testutvecklare och praktiker träffas för att ”dryfta tingen”. International Test Comission, …

Goda nyheter, presentation på SIOP accepterad

Nästa år kommer SIOP (världens största och bästa konferens för organisationspsykologi) hållas i Anaheim, California i april. Idag kom ett glädjande besked att jag tillsammans med Sofia Sjöberg får presentera forskning om Evidensbaserat urval.   67-23 The Utility Gain of Leaving Professional Judgment Out of Prediction Authors: Sofia Sjoberg (Assessio), Anders Sjoberg (Stockholm University) April 14, 2016 …

IMTA dag 3

Dag 3 började med en presentation av Professor Stephen Stark från Florida om personlighetstestning. Han började med att berätta om taxonomier inom personlighetsforskning som lett fram till dagens fem-faktor modell och dess underfaktoerer (facetter). En annan aspekt av testning av personlighet är själva skalningen av poängen, berättade Stephan. Den traditionella skalningen är att varje respondent …

IMTA dag 2

Dr Stefan Annell inledde eftermiddagens urvalspass med att presentera en av studierna i hans avhandling om hållbar rekrytering. Stefan berättade om att rekryteringsforskningens ensidiga intresse för att förutsäga prestation, Stefan föreslår istället att ”outcomes” som arbetstrivsel och personalomsättning kan vara av intresse för ”selection” forskningen. Sedan presenterade Stefan sin studie ”Means of sustainable recruitment: The …

IMTA dag 1

IMTA konferensens första talare var professor Gerry Larsson. Gerry har under många år studerat fenomenet akut stress i mil itära situationer (förutom spelat mycket golf fick vi reda på av en av hans doktorander). Istället för att fokusera på forskningsresultat redovisades istället 18 olika praktiska metoder för att minska stress i påfrestande situationer. Allt från att …